Fast eller
dynamiskt?

Läs mer om fördelarna med fasta respektive
dynamiska IP-adresser och få hjälp med att
välja vilket som passar ditt företag bäst.

Fast eller
dynamiskt?

Läs mer om fördelarna med fasta respektive dynamiska IP-adresser och få hjälp med att välja vilket som passar ditt företag bäst.

Information
 • Fasta och dynamiska IP-adresser

  Vad är en IP-adress?

  En IP-adress eller ett IP-nummer (efter engelska Internet Protocol Address) är ett nummer som används som avsändar- och mottagaradress för datapaket i IP-standarden, den grundläggande standarden för trafik på Internet. IP-adressen ingår i varje datapaket som skickar eller mottas och är den enda information nätverksenheter har vad gäller paketets destination. Varje apparat som skall kunna anges som adressat på internet, t.ex. routrar, persondatorer, serverdatorer, nätverksskrivare mm., måste ha en egen IP-adress.

 • Varför fast respektive dynamisk?

  Skillnaden mellan fasta och dynamiska IP-adresser är helt enkelt att man kan sägas "prenumerera" på en fast adress medan man bara "lånar" en dynamisk. I vissa vall kan en dynamisk adress behöva förnyas och då får man en annan IP-adress, men om routern ständigt är ansluten händer detta mycket sällan. För en vanlig användare har det ingen praktisk betydelse om man har en fast eller en dynamisk IP-adress, och det påverkar inte prestanda eller nedladdningar på något sätt.

  Redan i början på 90-talet insåg man att det förr eller senare skulle bli brist på IP-adresser och att formatet för adresserna, IPv4, antingen behövde uppdateras eller få en ny efterföljare. Att tilldela kunder/internetanvändare dynamiska IP-adresser är ett sätt för Bredbandsbolaget och andra internetleverantörer att hålla ner antalet IP-adresser som används.

 • Vad är NAT-teknik?

  En lösning på problemet med bristen på IP-adresser är att flera enheter delar på en IP-adress genom en teknik som kallas NAT. Det står för Network Address Translation eller nätadressöversättning, och gör det möjligt att ansluta många datorer till en internetanslutning med en eller några gemensamma IP-adresser. NAT är vanligast mellan privata nät och internet men kan användas mellan vilka IP-baserade nät som helst.

  Vem behöver vad?

  Många mindre och medelstora företag klarar sig med NAT-teknik. Det är framförallt företag med webhosting, servrar typ e-post/FTP, telefonväxel etc. som behöver ett fast IP-nät.

IPv4 eller IPv6?

Olika typer av IP-adresser

En IPv4-adress består av 32 bitar och begränsar protokollet till 4 294 967 296 unika adresser. När man insåg att antalet adresser inte skulle täcka behovet av IP-adresser i framtiden utvecklades IPv6, som består av 128 bitar och därmed ger en teoretisk möjlighet för fler adresser än vi någonsin kommer att behöva (cirka 340 sextiljoner).

IPv6 är avsett att ta över efter IPv4 och är konstruerat för att kunna fungera jämte IPv4 under en övergångsperiod. Implementeringen av IPv6 har dock gått mycket långsammare än planerat, till stor del på grund av introduceringen av NAT, som delvis löser problemet med för få adresser. De flesta företag har ännu så länge inte implementerat IPv6; enligt mätningar har endast 4 % internet stöd för IPv6 i dag. De flesta är nu överens om att IPv4 och IPv6 förmodligen kommer att finnas kvar, sida vid sida, i ganska många år till.

Jämför abonnemang

Jämför och välj tjänst

Hos Bredbandsbolaget får du fast IP-adress med Bredband Premium (DSL) och Bredband Fiber. Med Bredband Bas (DSL) och Bredband LAN (fiber) får du dynamisk IP-adress.

För att läsa mer om dessa och andra skillnader mellan våra tjänster gå till respektive produktsida eller till Jämför tjänst

 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng