Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna som rör ditt abonnemang och din DSL-tjänst.

Abonnemang och tjänster

Jag har en abonnemangsfråga om mitt bredband. Var ska jag vända mig?
Titta först bland vanliga frågor och svar för abonnemangsfrågor. Du kan kontakta oss på telefon 0770-777 111 för att snabbt få svar på dina frågor. Det går även att maila oss på foretag@bredband.com om ditt ärende är mindre brådskande.
Jag kommer inte åt Internet, modemets WAN-lampa är helt släckt eller bara blinkar.

Lyser inte lampan märkt WAN på ditt modem betyder det att modemet saknar kontakt med telestationen. Ofta beror felet på problem i kontorets teleledning och telejack alternativt störande teleutrustning.

Börja med att starta om modemet för att utesluta att det har låst sig. Låt strömsladden vara utdragen under minst 1 minut. Koppla sedan in den igen. Börjar WAN-lampan lysa med fast sken efter du kopplat tillbaka strömmen starta om ev. router på samma sätt och starta därefter om din dator. Kontrollera om Internet fungerar. Kontrollera också att du inte är påverkad av en driftstörning.

Hjälper inte felsökning ovan måste du kontrollera dina telejack. För att bredbandet ska fungera så bra som möjligt måste modemet vara anslutet på första telejack, vilket ska vara seriekopplat. Ett sätt att undersöka om dina telejack eller teleutrustning stör ut bredbandet är att dra ut alla telefoner, fax, nummerpresentatörer från samtliga telejack och endast låta modemet vara anslutet på första telejack. Använder du en telefonförlängningssladd måste den kopplas bort. Använder du trådlös utrustning vid modemet, flytta den så att den inte stör modemet. Starta om modemet genom att låta strömsladden vara utdragen under minst 1 minut. Koppla sedan in den igen. Skulle WAN-lampan nu börja lysa med ett fast sken beror problemet på dina telejack och/eller störande utrustning, se frågan Första jack och seriekoppling. Rent generellt bör inget annat än modemet vara anslutet på första telejack, istället bör all annan teleutrustning kopplas på övriga, bakomliggande telejack. Observera att om du har larm kan det störa ut bredbandet eftersom det oftast också ska sitta på första telejack. Misstänker du att larmet stör uppkopplingen, kontakta din larmfirma.

Skulle modemet fortfarande inte koppla upp kan felet bero på trasigt modem, telekablar eller mellanpropp. Har du ett annat ADSL-modem, andra telekablar eller mellanpropp prova att byta utrustning.

Jag kommer bara åt Internet ibland, modemets WAN-lampa lyser sporadiskt.

Lyser inte WAN-lampan hela tiden utan bara sporadiskt innebär det att modemet inte kan behålla stabil kontakt med telestationen. Ofta beror felet på problem i bostadens teleledning och telejack alternativt någon störande teleutrustning, men det kan bero på en driftstörning.

För att bredbandet ska fungera så bra som möjligt måste modemet vara anslutet på första telejacket, vilket ska vara seriekopplat. Ett sätt att undersöka om dina telejack eller teleutrustning stör ut bredbandet är att dra ut alla telefoner, fax, nummerpresentatörer från samtliga telejack och endast låta modemet vara anslutet på första telejacket. Använder du en förlängningssladd måste den kopplas bort. Använder du trådlös utrustning vid modemet, flytta den så att den inte stör modemet. Starta om modemet genom att låta strömsladden vara urdragen under minst 1 minut. Koppla sedan in den igen. Skulle bredbandet nu fungera bra, beror problemet på dina telejack och/eller störande utrustning. Se frågan Första jack och seriekoppling. Rent generellt bör inget annat än modemet vara anslutet på första telejack, istället bör all annan teleutrustning kopplas på övriga, bakomliggande telejack. Observera att om du har larm så kan det störa ut bredbandet eftersom det oftast också ska sitta på första telejacket. Misstänker du att larmet stör uppkopplingen, kontakta din larmfirma.

I modempaketet från Bredbandsbolaget kan det ha följt med två olika långa telekablar. Under vissa förhållanden går den längre telekabeln inte att använda, eftersom det blir för mycket störningar. Koppla modemet med den korta telekabeln till telejacket. Räcker inte kabeln till datorn, byt till en längre nätverkskabel mellan modem och dator. Nätverkskablar är inte lika störningskänslig och kan därför vara långa. Starta om modemet och se om problemet kvarstår.

Om WAN-lampan inte börjar lysa trots att all annan teleutrustning är bortkopplad kan felet bero på trasigt modem, telekablar eller mellanpropp. Har du ett annat ADSL-modem, andra telekablar eller mellanpropp så prova tillfälligt byta utrustning.

Jag får inte den hastighet som jag beställde.
Optimera din hastighet genom att gå igenom hastighetschecklistan (under Privat)
Internet försvinner med jämna mellanrum, varför då?

Din inkopplade dator och/eller router förnyar löpande den IP-adress den blivit tilldelad. Om routern eller datorn misslyckas med det kan ett avbrott uppstå, du måste då starta om eventuellt modem, router och/eller dator för att bredbandet ska fungera igen. Har du router, koppla bort den och se om problemet kvarstår. Om det försvinner, kontakta din routersupport för uppgraderingar.

Skulle du ha samma symptom när du är direktansluten till datorn kan det vara nätverkskortets drivrutin som orsakar problemet. Prova därför med en annan dator och se om problemet försvinner. Observera också att, i sällsynta fall, kan också vissa brandväggar orsaka detta.

Teknisk info

Första telejacket och seriekoppling (andra operatörer)

För att bredband via telejacket och bredbandstjänster ska fungera så bra som möjligt måste modem och/eller telefonidosa vara anslutna på första telejacket och första telejacket måste vara seriekopplat. Första telejacket är det telejack som teleledningen kommer in via till ditt kontor. Seriekoppling (till skillnad från parallellkoppling) innebär att signalen går till ett telejack i taget. Det gör att annan teleutrustning inte kan störa uppkopplingen. Första telejacket sitter oftast närmast dörren i kontoret. Har du kontor i ett fristående hus är ofta första telejacket på bottenvåning. Om du har/har haft luftledning kan första telejacket sitta på övervåningen.

 • Skulle du få problem såsom instabil uppkoppling eller brus i telefoner kan det bero på felkopplade jack. Gå igenom stegen nedan för att åtgärda det:
 • Har du Bredbandsbolagets röda testplugg koppla den i det förmodat första telejacket. Har du inte fått den går en vanlig analog telefon (obs! ej bärbar telefon) bra. Sätt i så fall den med avlyft lur i telejacket.
 • Kontrollera övriga telejack med hjälp av en annan telefon. Koppla den i vart och ett av de övriga telejacken.
 • Hörs ingen kopplingston är allting rätt, gå vidare och prova nästa telejack. Är det tyst i övriga telejack har du hittat första telejacket och det är korrekt kopplat.
 • Hörs kopplingston kan det betyda att detta är första telejacket. Gå tillbaka till steg 1, lämna testpluggen/telefonen med avlyft lur i det här jacket och upprepa sedan steg 2 för alla övriga jack.
 • Skulle inget första telejack hittas kan det bero på att dina telejack inte är seriellt kopplade utan istället parallellkopplade. Detta måste i så fall åtgärdas innan du fortsätter att ansluta modemet.
 • Skruva försiktigt bort locken på telejacken och kontrollera att det inkommande kabelparet är kopplat till de två undre skruvarna och det utgående kabelparet till de två övre skruvarna. I ett felkopplat telejack är båda kabelparen ofta anslutna till de nedersta skruvarna. Kontrollera vilka kablar som hör ihop och koppla det inkommande trådparet till de nedre skruvarna. Det andra trådparet, det som leder vidare till nästa telejack, ska anslutas till de övre skruvarna.
 • När du flyttat det ena kabelparet måste du kontrollera att du flyttat rätt. Koppla därför en telefon till telejacket och kontrollera att du hör kopplingston, gör sedan detsamma för alla andra telejack.
Första telejacket och seriekoppling (Bredbandsbolaget)

För att bredband och bredbandstjänster ska fungera så bra som möjligt måste modem och/eller telefonidosa vara anslutna på första telejacket och första telejacket måste vara seriekopplat. Första telejacket är det telejack som teleledningen kommer in via till ditt kontor. Seriekoppling (till skillnad från parallellkoppling) innebär att signalen går till ett telejack i taget. Det gör att annan teleutrustning inte kan störa uppkopplingen. Första telejacket sitter oftast närmast dörren i kontoret. Har du kontor i ett fristående hus är ofta första telejacket på bottenvåning. Om du har/har haft luftledning kan första telejacket sitta på övervåningen.

Skulle du få problem såsom instabil uppkoppling eller brus i telefoner kan det bero på felkopplade telejack. Enklaste lösningen på problemet är att bara använda ett telejack. Koppla i första hand din telefon i TEL1 på modemets/telefonidosans baksida, i andra hand ovanpå modemets mellanpropp.

Du kan själv kontrollera om dina telejack är seriellt eller parallellt kopplade genom att försiktigt skruva bort locken på telejacken och kontrollera att det inkommande kabelparet är kopplat till de två undre skruvarna och det utgående kabelparet till de två övre skruvarna. I ett felkopplat telejack är båda kabelparen ofta anslutna till de nedersta skruvarna. Kontrollera vilka kablar som hör ihop och koppla det inkommande trådparet till de nedre skruvarna. Det andra trådparet, det som leder vidare till nästa telejack, ska anslutas till de övre skruvarna.

När alla telejack är seriekopplade kommer du märka om modemet/telefonidosan är riktigt anslutet. Har du bara ton i vissa telejack sitter inte modemet/telefonidosan på första telejacket. Flytta i så fall den till ett av de "tysta" telejacken och prova igen. När du kan få ton i alla telejack är modemet/telefonidosan anslutet på rätt sätt.

Är bredbandsutrustningen känslig för åska?

Ja. Som all elektronik är modem och telefonidosor känsliga för stora spänningsförändringar, som till exempel åska kan orsaka. Behandla ditt modem och telefonidosa som din tv. Dra ut samtliga sladdar från strömuttag, brebandsuttag och telefonjack när det är risk för åska.

Skulle din bredbandsutrustning som du lånar från oss bli skadad är du välkommen att kontakta oss för att kostnadsfritt få utrustningen utbytt mot annat modem med motsvarande funktioner. Vid byte av åskskadad utrustning var noggrann med att ersätta all utrustning med den utrustning du får från oss.

Hur undviker jag att gräva sönder en bredbandskabel?

Du ska ringa 020-53 10 00 för att få kabelanvisningar. Där kommer du att få ett anvisat område som det är tillåtet att gräva i.

Här följer punkter som du ska tänka på:
 • Utför aldrig arbeten utanför anvisat område.
 • Var alltid närvarande vid kabelanvisningen.
 • Om du måste gräva inom en meter från anvisad kabel så ska du använda handverktyg.
 • Du kommer inte att få djupanvisningar eftersom detta kan variera.
 • En kabelanvisning är endast giltig under en månad. Därefter måste du begära en ny.
 • Skulle du ändå gräva av en kabel så ska du omedelbart anmäla detta.
 • Titta inte in i en avgrävd optokabel då risk för ögonskada finns.
Hur fungerar bredband via telejack?

Bredband via telejacket (ADSL eller DSL) är en teknik som erbjuder bredband via teleledningen och telejacket. Bredbandsbolaget har bredbandsutrustning som är placerad i telestationen. En bredbandskunds teleledning dras genom utrustningen varvid telefonitrafiken blandas med internettrafiken. Detta är möjligt eftersom trafiken går i olika frekvenser, det går alltså inte att höra internetsignalerna i telefonen. Hemma hos dig tar modemutrustningen emot signalerna och separerar dem, telefontrafiken skickas till telefonerna och internettrafiken till datorn.

Faktorer som påverkar din uppkoppling är hur långt ifrån telestationen du bor och din teleledningens kvalitet. Ju längre ifrån stationen du bor desto svagare blir signalerna. Hemma hos dig är det väsentliga att modemet är anslutet på första telejacket och att telejacket är seriekopplat. Bärbara telefoner, faxar och larm är exempel på utrustning som kan störa ditt bredband.

Modemet hanterar normalt störningar på uppkopplingen genom att sänka hastigheten. Ibland räcker inte det. Svåra störningar kan därför resultera i en instabil uppkoppling eller ingen uppkoppling alls.

Rent generellt är bredband via telejacket den teknik som nästan alltid går att koppla in förutsatt att avståndet till telestationen inte är för långt. Bredband via bredbandsuttag är en teknik som förutsätter att ett speciellt fastighetsnät är installerat i den fastighet du bor i, samt att din fastighet är förbunden med t.ex. fiberanslutning till Internet.

Är några portar spärrade i Bredbandsbolagets nät?
Ja, port 25, 135-139 samt 445. Premium har inga portar spärrade.
Varför har jag så hög ping, vad påverkar den?
Din uppmätta ping mot en viss server beror på ett flertal faktorer, så som avstånd till servern, vilken operatör servern står hos, serverns bandbredd etc. Även tillfällig belastning på din dator och/eller router såväl som belastningen på den servern du har dålig ping mot påverkar.
Varför får min dator samma IP-adress och hur gör jag för att byta?

Bredbandsbolaget delar ut IP-adresser med hjälp av en DHCP-server. Denna server följer DHCP-standard. Detta innebär att DHCP-servern delar ut den IP-adress klienten begär när klienten gör en DHCP-request. Windows DHCP-klient fungerar så att den alltid begär den IP-adress den hade sist när du gör en DHCP-renew. Det gör att din dator alltid får den IP-adress du hade senast, om den finns ledig. Är den inte ledig, får du en ny. I de flesta fall spelar det ingen som helst roll vilken IP-adress du har, men om du av någon anledning absolut vill byta IP-adress kan du göra så här:

Windows XP/2000/Vista
 • Klicka på Start
 • Välj kör
 • Skriv: cmd
 • Skriv: ipconfig /release
 • Skriv: net stop "DHCP Client"
 • Skriv: net start "DHCP Client"
 • Skriv: ipocnfig /renew
Windows 95/98
 • I kommandoprompten: skriv winipcfg /release
 • Starta om datorn - efter detta får din dator en ny adress.
Vilka är Bredbandsbolagets DNS-servrar?
195.54.122.200 respektive 195.54.122.204
Jag kan inte surfa och alla modemets lampor är släckta

Skulle det visa sig att modemet inte fungerar trots att det finns ström i eluttaget och strömkabeln är ordentligt isatt är modemet eller strömadaptern trasig. Kontrollera om modemets strömadapter är/blir varm efter att denna varit ansluten till ett strömuttag under åtminstone 30 minuter (efter att problemet uppstått).

Hör sedan av dig till teknisk support på 0770-777 111.

Varför måste jag befinna mig inom ett visst avstånd från en telestation för att kunna få en DSL-tjänst?
När datasignaler skickas genom vanliga teleledningar så är de bara stabila inom en viss räckvidd. Ju längre avståndet är desto svårare är det att hålla en stabil uppkoppling. Idag tillåter tekniken bara en DSL-anslutning om du befinner dig 3 km fågelvägen (5,5 km ledningslängd) från en telestation.
Mitt företag ligger inom 3 km från en telestation men kan ändå inte få någon DSL anslutning, varför inte?
Infrastrukturen för telekommunikation är tyvärr inte likadan överallt vilket i undantagsfall innebär att det inte är möjligt för oss att leverera bredband. Några av de vanligaste hindren är:
 • Du är ansluten till en mindre telestation - en så kallad KC-station
 • Du har en ISDN-uppkoppling
 • Det är fullt i telestationen
 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng