Fiber

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör din fiberanslutning.

Abonnemang och tjänster

Jag har en abonnemangsfråga om mitt bredband. Var ska jag vända mig?
Titta först bland vanliga frågor och svar för abonnemangsfrågor. Du kan kontakta oss på telefon 0770-777 111 för att snabbt få svar på dina frågor. Det går även att maila oss på foretag@bredband.com om ditt ärende är mindre brådskande.
Jag har problem med min fiberanslutning. Vad är det första jag ska göra?
 • Starta om eventuell router genom att låta strömsladden vara utdragen under minst 1 minut. Koppla sedan in den igen och starta därefter om din dator. Prova om det fungerar.
 • Anslut datorn direkt till bredbandsuttaget med kabel. Starta om datorn. Prova om det fungerar.
 • Byt nätverkskabel som går mellan fiberuttaget och datorn. Starta om datorn. Prova om det fungerar.
 • Har du möjlighet, koppla in en annan dator. Prova om det fungerar.
Internet försvinner med jämna mellanrum, varför då?

Din inkopplade dator och/eller router förnyar löpande den IP-adress den blivit tilldelad. Om routern eller datorn misslyckas med det kan ett avbrott uppstå, du måste då starta om eventuellt modem, router och/eller dator för att bredbandet ska fungera igen. Har du router, koppla bort den och se om problemet kvarstår. Om det försvinner, kontakta din routersupport för uppgraderingar.

Skulle du ha samma symptom när du är direktansluten till datorn kan det vara nätverkskortets drivrutin som orsakar problemet. Prova därför med en annan dator och se om problemet försvinner. Observera också att, i sällsynta fall, kan också vissa brandväggar orsaka detta.

Jag får inte den hastighet som jag beställde.
Mäter du låga UDP värden med TPTEST "Enkelt läge" kan det bero på att ett TPTEST stegar upp i hastighet för snabbt. Prova i så fall "Avancerat läge". Välj UDP-test med följande värden (testa både send och receive):
 • Packets per second: 8900
 • Packet size (bytes): 1400 (Data rate blir då: 99680000)

Mäter du fortfarande dålig hastighet, optimera då din hastighet genom att gå igenom hastighetschecklistan Länk till checklistan!!! Mer information hittar du på www.bredbandskollen.se.

Hur fungerar bredband via fiber och vad skiljer det från bredband via telejack (ADSL/DSL)?

Bredband via fiber fungerar genom att Bredbandsbolaget sammanbinder fastigheter, hyresrätter eller bostadsrättsföreningar med fibernät. I ditt hus har ett separat fastighetsnät för internet installerats. Alla enskilda lägenheter är sammanbundna via en switch. Switchen är i sin tur ansluten till Bredbandsbolagets övriga nät via en eller flera optiska fiberanslutningar.

För bredband via telejack (ADSL/DSL) används inte ett separat installerat nät, utan där kopplas bredbandet istället via det vanliga telenätet. Bredbandet använder andra frekvenser än telefonin och de två kan därför fungera tillsammans. Rent generellt är bredband via telejacket den teknik som nästan alltid går att koppla in förutsatt att avståndet till telestationen inte är för långt.

Hur lång tid tar det att få Bredband via fiber?

I de allra flesta fall kan du aktivera din bredbandstjänst via fiber direkt efter att du har beställt den från oss, genom att koppla in en nätverkskabel från fiberuttaget till datorn och använda en temporär aktiveringskod. Koden får du genom att kontakta Kundservice på 0770-777 111.

I vissa fall där Bredbandsbolaget inte har ensamrätt på bredband kan det dock ta upp till 10 arbetsdagar innan du kan börja använda tjänsten.

Teknisk info

Internet försvinner med jämna mellanrum, varför då?

Din inkopplade dator och/eller router förnyar löpande den IP-adress den blivit tilldelad. Om routern eller datorn misslyckas med det kan ett avbrott uppstå, du måste då starta om eventuellt modem, router och/eller dator för att bredbandet ska fungera igen. Har du router, koppla bort den och se om problemet kvarstår. Om det försvinner, kontakta din routersupport för uppgraderingar.

Skulle du ha samma symptom när du är direktansluten till datorn kan det vara nätverkskortets drivrutin som orsakar problemet. Prova därför med en annan dator och se om problemet försvinner. Observera också att, i sällsynta fall, kan också vissa brandväggar orsaka detta.

Jag får inte den hastighet som jag beställde, varför då?
Mäter du låga UDP värden med TPTEST "Enkelt läge" kan det bero på att ett TPTEST stegar upp i hastighet för snabbt. Prova i så fall "Avancerat läge". Välj UDP-test med följande värden (testa både send och receive):
 • Packets per second: 8900
 • Packet size (bytes): 1400 (Data rate blir då: 99680000)

Mäter du fortfarande dålig hastighet, optimera då din hastighet genom att gå igenom hastighetschecklistan. Mer information hittar du på www.bredbandskollen.se.

Hur aktiverar jag min tjänst?

Innan du kan använda ditt bredband måste abonnemanget aktiveras. Vid aktiveringen av bredbandsabonnemanget är det viktigt att din dator är ansluten direkt till fiberuttaget. Vill du koppla in en router ska detta ske i ett senare skede. För aktiveringen måste din dator ställas in för att erhålla ip-adress automatiskt.

För Windows 7 och Vista
 • Klicka på Start och välj Kontrollpanelen.
 • Växla till Små ikoner i rullistan i det övre högra hörnet om Kontrollpanelen är i kategoriläge.
 • Klicka på Nätverks- och delningscenter.
 • Välj Hantera nätverksanslutningar (Windows Vista) eller Ändra inställningar för nätverkskort.
 • Högerklicka på ikonen Anslutning till lokalt nätverk och välj Konfigurera/Egenskaper.
 • Markera Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) genom att klicka på det. Klicka därefter på Egenskaper.
 • Klicka i Erhåll en ip-adress automatiskt samt Erhåll adress till DNS-servern automatiskt.
 • Klicka OK i alla fönster och starta om därefter om din dator.
 • Du kan kontrollera att anslutningen fungerar efter datoromstarten genom att dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk. Står det "Status: Ansluten" fungerar din anslutning korrekt.
 • Öppna en webbläsare.
För Windows XP
 • Tryck på Start och välj Kontrollpanelen (alt. först Inställningar och sedan Kontrollpanelen).
 • Om Kontrollpanelen är inställd på kategoriläge finns en ikon med texten Växla till klassiskt läge uppe till vänster i fönstret.
  Klicka på texten Växla till klassiskt läge.
 • Dubbelklicka på ikonen Nätverksanslutningar.
 • Högerklicka på ikonen Anslutning till lokalt nätverk och välj Egenskaper.
 • Markera Internet protocol (TCP/IP) genom att klicka på det. Klicka därefter på Egenskaper.
 • Klicka i Erhåll en ip-adress automatiskt samt Erhåll adress till DNS-servern automatiskt.
 • Klicka OK i alla fönster och starta därefter om din dator.
 • Du kan kontrollera att anslutningen fungerar efter datoromstarten genom att dubbelklicka på Anslutning till lokalt nätverk. Står det "Status: Ansluten" fungerar din anslutning korrekt.
 • Öppna en webbläsare.

Oavsett vilken sida du försöker surfa till kommer du dirigeras till Bredbandsbolagets aktiveringssida. Skulle detta av någon anledning inte fungera, skriv då in adressen http://10.255.1.33 direkt i webbläsarens adressfält. Följ sedan instruktionen. Skulle du fortfarande inte nå aktiveringssidan följ då felsökningsstegen för "Kan inte surfa - problem med anslutningen".

Är bredbandsutrustningen känslig för åska?

Som all elektronik är modem och telefonidosor känsliga för stora spänningsförändringar, som till exempel åska kan orsaka. Behandla ditt modem och telefonidosa som din tv. Dra ut samtliga sladdar från strömuttag, fiberuttag och telefonjack när det är risk för åska.

Skulle din bredbandsutrustning som du lånar från oss bli skadad är du välkommen att kontakta oss för att kostnadsfritt få utrustningen utbytt mot annat modem med motsvarande funktioner. Vid byte av åskskadad utrustning var noggrann med att ersätta all utrustning med den utrustning du får från oss.

Hur undviker jag att gräva sönder en bredbandskabel?

Du ska ringa 020-53 10 00 för att få kabelanvisningar. Där kommer du att få ett anvisat område som det är tillåtet att gräva i.

Här följer punkter som du ska tänka på:
 • Utför aldrig arbeten utanför anvisat område.
 • Var alltid närvarande vid kabelanvisningen.
 • Om du måste gräva inom en meter från anvisad kabel så ska du använda handverktyg.
 • Du kommer inte att få djupanvisningar eftersom detta kan variera.
 • En kabelanvisning är endast giltig under en månad. Därefter måste du begära en ny.
 • Skulle du ändå gräva av en kabel så ska du omedelbart anmäla detta.
 • Titta inte in i en avgrävd optokabel då risk för ögonskada finns.
Hur fungerar bredband via fiber?

Bredband via fiberuttag fungerar genom att Bredbandsbolaget sammanbinder fastigheter, hyresrätter eller bostadsrättsföreningar med fiber. I ditt hus har ett separat fastighetsnät för internet installerats. Alla enskilda lägenheter är sammanbundna via en switch. Switchen är i sin tur ansluten till Bredbandsbolagets övriga nät via en eller flera optiska fiberanslutningar.

För bredband via telejack används inte ett separat installerat nät, utan där kopplas bredbandet istället via det vanliga telenätet. Bredbandet använder andra frekvenser än telefonin och de två kan därför fungera tillsammans. Rent generellt är bredband via telejacket den teknik som nästan alltid går att koppla in förutsatt att avståndet till telestationen inte är för långt.

Är några portar spärrade i Bredbandsbolagets nät?
Ja, port 25, 135-139 samt 445. Företag med fast IP har inte några portar spärrade.
Varför har jag så hög ping, vad påverkar den?
Din uppmätta ping mot en viss server beror på ett flertal faktorer, så som avstånd till servern, vilken operatör servern står hos, serverns bandbredd etc. Även tillfällig belastning på din dator och/eller router såväl som belastningen på den servern du har dålig ping mot påverkar.
Varför får min dator samma IP-adress och hur gör jag för att byta?

Bredbandsbolaget delar ut IP-adresser med hjälp av en DHCP-server. Denna server följer DHCP-standard. Detta innebär att DHCP-servern delar ut den IP-adress klienten begär när klienten gör en DHCP-request. Windows DHCP-klient fungerar så att den alltid begär den IP-adress den hade sist när du gör en DHCP-renew. Det gör att din dator alltid får den IP-adress du hade senast, om den finns ledig. Är den inte ledig, får du en ny. I de flesta fall spelar det ingen som helst roll vilken IP-adress du har, men om du av någon anledning absolut vill byta IP-adress kan du göra enligt nedan.

Windows XP/2000/Vista
 • Klicka på Start
 • Välj kör Skriv: cmd
 • Skriv: ipconfig /release
 • Skriv: net stop "DHCP Client"
 • Skriv: net start "DHCP Client"
 • Skriv: ipocnfig /renew 

Windows 95/98

 • I kommandoprompten: skriv winipcfg /release
 • Starta om datorn - efter detta får din dator en ny adress.
Vilka är Bredbandsbolagets DNS-servrar?
195.54.122.200 respektive 195.54.122.204
 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng