Säkert Företag

Undrar du över något gällande ditt säkerhetspaket? Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor

Vad är Säkerhetspaketet för något?
Säkerhetspaketet är ett antivirus- och brandväggsprogram från F-Secure. Information om hur du skaffar och installerar säkerhetspaketet finns under Säkert Företag.
Hur installerar jag säkerhetspaketet?
Här hittar du installationsanvisningar
Vilka operativsystem fungerar Säkerhetspaketet med?

Säkert Företag fungerar på praktiskt taget alla moderna datorer. Kraven som måste uppfyllas är följande:

Operativsystem
 • Windows 7
 • Windows Vista (64-bitar, 32-bitar)
 • Windows XP Home
 • Windows XP Pro
 • Stödjer inte Mac OS 
Windows 7 eller Windows Vista
 • Processor: Intel Pentium III 600 MHz eller snabbare
 • Minne: 512 MB (1 GB rekommenderas)
 • Diskutrymme: Max 600 MB under installation
 • Webbläsare: Minimum Internet Explorer 6.0
 • CD-ROM-enhet och internetanslutning med hög hastighet.

Systemet måste uppfylla Microsofts minimikrav för Windows 7 eller Windows Vista.

Hur beställer jag säkerhetspaketet?
Kontakta kundservice på 0770-777 111 så hjälper vi dig med beställningen.
Jag har haft säkerhetspaketet som prova på gratis och vill fortsätta med tjänsten. Vad gör jag då?
Du behöver inte göra någonting. Övergången sker per automatik.
Jag har haft säkerhetspaketet som prova på gratis och vill inte fortsätta med tjänsten. Behöver jag göra någonting?
Du måste säga upp abonnemanget. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad. Ring kundservice på 0770-777 111 för att säga upp säkerhetspaketet.
Hur säger jag upp säkerhetspaketet?
För att säga upp ditt säkerhetspaket kontaktar du kundservice på 0770-777 111.
Säkerhetspaketets grundinställning för brandväggen täcker inte mina behov.
Säkert Företag har en fördefinierad säkerhetsnivå vid installation som är avsedd att ge ett fullgott skydd utan att hindra vanlig användning av Internet. Bredbandsbolaget rekommenderar endast avancerade datoranvändare att ändra säkerhetsnivå. Vill du antingen tillåta mer trafik eller höja säkerheten ytterligare kan du ändra säkerhetsnivå genom att:
 • Högerklicka på säkerhetspaketets ikon i aktivitetsfältet. Välj sedan Öppna Säkert Företag
 • Klicka på Inställningar
 • Klicka på Nätverksanslutningar
 • Klicka på Brandvägg
 • Välj vilken brandväggsprofil du vill använda i listan
 • Klicka på OK för att bekräfta ditt val
Har du avancerade behov som säkerhetsnivåerna inte täcker kan du själv skapa enskilda brandväggsregler genom att:
 • Högerklicka på säkerhetspaketets ikon i aktivitetsfältet. Välj sedan Öppna Säkert Företag
 • Klicka på Inställningar
 • Klicka på Nätverksanslutningar
 • Klicka på Brandvägg
 • Klicka på Lägg till. En guide för hur du ändrar dina brandväggsinställningar öppnas
Installation/uppgradering av Säkerhetspaketet fungerar dåligt eller inte alls.
De vanligaste orsakerna till att installationen avbryts eller inte fungerar är:
 • Det finns redan ett annat säkerhetsprogram installerat på din dator. Detta måste först avinstalleras. Gå in i Kontrollpanelen och välj Lägg till/ta bort program. Markera de gamla säkerhetsprogrammen (antivirus-, brandväggs- och antispyware-program) och klicka på Ta bort.
 • Din dator är drabbad av ett virus, vilket hindrar att installationen fullföljs. Kontrollera att din dator inte är drabbad av virus genom att använda Bredbandsbolagets säkerhetspaket från
  F-Secured
   (under Privat)
 • Kontrollera att du är ansluten till internet. När du har internetanslutning kommer installationen att slutföras automatiskt.
Det är problem att skicka/ta emot e-post sedan installationen av Säkerhetspaketet.
Säkerhetpaketet har en funktion för programkontroll som kontrollerar enskilda programs Internetåtkomst, det för att kunna skydda din dator från trojaner och maskar. Av misstag kan programkontrollen blockera t.ex. ditt e-postprogram eller webbläsare. Kontrollera vilka program som blockeras genom att:
 • Högerklicka på säkerhetspaketets ikon i aktivitetsfältet. Välj Öppna Säkert Företag.
 • Klicka på Internet-sköld.
 • Klicka på Avancerat….
 • Klicka på Programkontroll. Fliken Anslutningar innehåller en lista över program som finns installerade på din dator och information om vilken åtgärd som ska vidtas när ett program försöker att ansluta till Internet. Om inställningen Blockera har valts för ett program, kommer alla anslutningsförsök från det programmet att blockeras.
Så här tillåter du anslutningsförsök:
 • Välj det program för vilket du vill ändra anslutningsinställningarna och klicka på Information. Du kan ändra inställningarna i kolumnen Klient (Utgående). Om du väljer Fråga måste du välja vilken åtgärd som ska vidtas varje gång programmet gör ett anslutningsförsök.
 • Välj Tillåt.
 • Klicka på OK för att bekräfta ditt val och därefter OK för att stänga fönstret.
Fungerar inte e-posten trots instruktionen ovan kan du tillfälligt prova inaktivera säkerhetspaketets brandvägg. Detta är på egen risk och Bredbandsbolaget tar inget ansvar. Du kan då kontrollera om ditt problem beror på säkerhetspaketet eller något annat.
 • Högerklicka på säkerhetspaketets ikon i aktivitetsfältet.
 • Klicka på Inaktivera.
 • Klicka på Inaktivera och tillåt all nätverkstrafik. Observera att du inte är skyddad när du tillåter all trafik.
 • Kontrollera om programmet fungerar.
 • Högerklicka på säkerhetspaketets ikon i aktivitetsfältet och välj Läs in igen för att återställa skyddet.
Det är problem att surfa på Internet sedan installationen av Säkerhetspaketet.
Säkerhetspaketet har en funktion för programkontroll som kontrollerar enskilda programs internetåtkomst, det för att kunna skydda din dator från trojaner och maskar. Av misstag kan programkontrollen blockera t.ex. ditt e-postprogram eller webbläsare.
Kontrollera vilka program som blockeras genom att:
 • Högerklicka på säkerhetspaketets ikon i aktivitetsfältet, och välj sedan Öppna Säkert Företag
 • Klicka på Internet-sköld
 • Klicka på Avancerat…
 • Klicka på Programkontroll
 • Fliken Anslutningar innehåller en lista över program som finns installerade på din dator och information om vilken åtgärd som ska vidtas när ett program försöker att ansluta till internet. Om inställningen Blockera har valts för ett program, kommer alla anslutningsförsök från det programmet att blockeras.
Så här tillåter du anslutningsförsök:
 • Välj det program för vilket du vill ändra anslutningsinställningarna och klicka på Information. Du kan ändra inställningarna i kolumnen Klient (Utgående). Om du väljer Fråga måste du välja vilken åtgärd som ska vidtas varje gång programmet gör ett anslutningsförsök.
 • Välj Tillåt.
 • Klicka på OK för att bekräfta ditt val och därefter OK för att stänga fönstret.
Fungerar det inte att surfa på internet trots instruktionen ovan kan du tillfälligt prova inaktivera säkerhetspaketets brandvägg. Detta är på egen risk och Bredbandsbolaget tar inget ansvar. Du kan då kontrollera om ditt problem beror på säkerhetspaketet eller något annat.
 • Högerklicka på säkerhetspaketets ikon i aktivitetsfältet.
 • Klicka på Inaktivera.
 • Klicka på Inaktivera och tillåt all nätverkstrafik. Observera att du inte är skyddad när du tillåter all trafik.
 • Kontrollera om programmet fungerar.
 • Högerklicka på säkerhetspaketets ikon i aktivitetsfältet och välj Läs in igen för att återställa skyddet.
Det är problem att använda vissa program sedan installationen av Säkerhetspaketet.
Säkerhetspaketet har en funktion för programkontroll som kontrollerar enskilda programs internetåtkomst, det för att kunna skydda din dator från trojaner och maskar. Av misstag kan programkontrollen blockera t.ex. ditt e-postprogram eller webbläsare.
Kontrollera vilka program som blockeras genom att:
 • Högerklicka på säkerhetspaketets ikon i aktivitetsfältet. Välj Öppna Säkert Företag.
 • Klicka på Internet-sköld.
 • Klicka på Avancerat….
 • Klicka på Programkontroll. Fliken Anslutningar innehåller en lista över program som finns installerade på din dator och information om vilken åtgärd som ska vidtas när ett program försöker att ansluta till Internet. Om inställningen Blockera har valts för ett program, kommer alla anslutningsförsök från det programmet att blockeras.
Så här tillåter du anslutningsförsök:
 • Välj det program för vilket du vill ändra anslutningsinställningarna och klicka på Information. Du kan ändra inställningarna i kolumnen Klient (Utgående). Om du väljer Fråga måste du välja vilken åtgärd som ska vidtas varje gång programmet gör ett anslutningsförsök.
 • Välj Tillåt.
 • Klicka på OK för att bekräfta ditt val och därefter OK för att stänga fönstret.
Har du ändrat inställningarna för din brandvägg, eller ändrat säkerhetsnivån för internetskölden kan du få problem med vissa typer av anslutningar, t.ex. IRC och FTP.
IRC
 • Kontrollera att Tjänst IRC och Tjänst IDENT är tillåtet för din nya säkerhetsnivå.
FTP
Lägg till en ny regel för din brandvägg genom att:
 • Klicka på länken Konfigurera på raden Brandvägg i din Internet-sköld.
 • Välj fliken Regler och klicka på Lägg till.
 • Gå igenom guiden och använd den fördefinierade tjänsten FTP - …aktivt läge (steg 3 i guiden).
Andra program
Vet du vilka portar programmet behöver kan du skapa enskilda brandväggsregler genom att:
 • Högerklicka på säkerhetspaketets ikon i aktivitetsfältet. Välj Öppna Säker Bas/Plus.
 • Klicka på Internet-sköld.
 • Klicka på Konfigurera... på raden för brandvägg.
 • Välj fliken Regler och klicka på knappen Lägg till.
 • En guide öppnas för hur du ändrar dina brandväggsinställningar. Gå igenom guiden steg för steg och du kommer att ändra dina inställningar.
 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng