Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna som rör ditt abonnemang och din telefonitjänst.

Abonnemang och tjänster

Vad kostar det att ringa med Bredbandsbolaget?

För aktuella priser på våra telefonitjänster se länken nedan, där du kan ladda ner vår kompletta prislista för Sverige- och utlandssamtal. 

Se prislistan för Telefoni

Ska jag säga upp mitt Telia-abonnemang om jag väljer att bli telefonikund hos Bredbandsbolaget?
Om du vill ha ett nytt nummer från Bredbandsbolaget ska du själv säga upp ditt Telia-abonnemang. Om du däremot vill flytta med dig ditt gamla telefonnummer till oss, sköter vi all kontakt med Telia och avslutar ditt abonnemang hos dem. Eventuellt förval måste i båda ovanstående fall avslutas egenhändigt.
Varför tar det så lång tid att bli kund om jag vill flytta med mitt telefonnummer från Telia?
Vi beställer flytten av ditt nummer så snart vi registrerat din ansökan. Därefter tar det normalt 16 dagar för porteringen att genomföras. Vi kan dessvärre inte påverka denna handläggningstid. Om du beställer telefoni med överflytt av nummer i samband med beställning av bredband via telefonjacket så påbörjas flytten av ditt nummer först efter att ditt bredband har kopplats in.
Jag har ett förvalsabonnemang. Ska jag säga upp detta om jag blir telefonikund hos Bredbandsbolaget?
Ja, eftersom ditt förvalsabonnemang inte är kopplat, eller fungerar med ditt abonnemang hos oss. Du måste själv kontakta din förvalsoperatör för att säga upp ditt förvalsabonnemang.
Hur överlåter jag ett telefoniabonnemang?
En överlåtelse innebär att abonnemanget byter ägare. Telefonnummer och betalningsansvar flyttas från en person till en annan. Kontakta Kundservice på 0770-777 111 om du vill göra en överlåtelse.
Till vilken adress ska jag skicka tillbaka telefoniutrustningen jag fick låna under abonnemangsperioden om jag avslutat min telefonitjänst?

Telefonidosan returnerar du tillsammans med strömadapter, helst i originalförpackning. Glöm inte att märka upp utrustningen med namn och kundnummer, så att vi kan se vem som är avsändare. Paketera noga, så att utrustningen inte riskerar att skadas under frakten. Vänligen skicka utrustningen till följande adress:

Bredbandsbolaget Bredband
Strålfors Svenska AB
Långgatan 8
341 06 Ljungby

Hur säger jag upp mitt telefoniabonnemang?
Om du önskar säga upp din tjänst ber vi dig att kontakta kundservice på nummer 0770-777 111. Observera att uppsägningstiden för din telefonitjänst i normala fall är 3 kalendermånader från det datum vi registrerar uppsägningen. Om du skriftligen vill avsluta ditt abonnemang ber du enklast kundservice om en uppsägningsblankett.
Var hittar jag information kring tilläggstjänsterna?
Informationen finns att hitta under Telefoni.

Teknisk info

Hur fungerar telefoni från Bredbandsbolaget?

Bredbandstelefoni eller VoIP (Voice over Internet Protocol) kan bedrivas på olika sätt. Vissa operatörer använder sig av en programvara i datorn, andra använder sig av speciella IP-telefoner. Bredbandsbolaget använder en tredje variant för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt. Vi tillhandahåller utrustning, antingen integrerad i ett DSL-modemet eller i form av en telefonidosa, som omvandlar digitala VoIP-signaler via SIP till vanlig analog signal. Det gör att dina befintliga telefoner kan användas.

När telefonidosan/modemet ansluts till bredbandet kommer den koppla upp sig och registrerar sig mot Bredbandsbolagets telefoniserver. Dina inkommande samtal kan då kopplas till just ditt modem/telefonidosa.

Hur mycket bandbredd tar bredbandstelefoni?

Varje samtal tar cirka 100 kbit/s i bandbredd. Har du ett samtal som väntar eller om du ringer trepartssamtal så tar det cirka 200 kbit/s. Bandbredden gör att samtalen håller samma standard som telefoni i det analoga nätet. Den bandbredd telefonen använder är garanterad, rösttrafik prioriteras framför datatrafik.

Telefonen kommer därför alltid ha tillräckligt hög bandbredd för störningsfria samtal. Att ladda hem en fil samtidigt som någon talar i telefon går alltså bra.

Kan jag använda telefonen om det blir strömavbrott?
Nej. Telefonidosan kräver elektricitet för att fungera, varför din telefon inte kommer att fungera vid ett strömavbrott.
Måste jag ha bredband för att bli telefonikund?
Ja, du måste ha ett bredband via oss för att bli telefonikund.
Kan jag ha två telefonnummer med telefonitjänsten?
Nej. I dagsläget erbjuder vi inte två telefonnummer.
Jag kan inte surfa efter att telefonin kopplades in.

Problem med bredbandet kan många gånger uppstå pga en skadad telefon eller nätverkskabel. Våra tjänster ställer höga krav på att kablarna är oskadade och det har visat sig att även små skador på nätverkskabeln eller telekabeln (vid ADSL) kan göra att det inte fungerar. Prova därför alltid att byta kablar.

Behandla kablarna försiktigt, undvik att böja den med våld (runt skarpa hörn till exempel) samt var försiktig när du fäster dem med klamrar längs med socklar och dylikt.

Kan jag ändra antal signaler innan röstbrevlådan startar?

Ändra antalet signaler innan röstbrevlådan startar genom att lyfta på luren och slå *610#, du får då möjligheten att manuellt välja antalet signaler innan tjänsten går igång.

Guide Telefonsvarare

Mina tilläggstjänster fungerar inte till Bredbandsbolaget.

Tilläggstjänster du eventuellt haft på ditt tidigare telefonabonnemang kommer inte följa med när du byter till oss. Vi erbjuder en stor del av tilläggstjänster, men du måste aktivera dem innan de kan användas.

Våra tilläggstjänster

Problem med fax, larm och vissa telefoner.

Bredbandstelefoni är funktionsmässigt helt likvärdig med vanlig telefoni. Ibland måste man dock göra några enkla inställningar på faxen eller larmet. Pulsvalstelefoner (t.ex. klassiska telefoner med nummerskiva) går bara använda för att ta emot samtal. Det går inte att ringa upp med en pulsvalstelefon. Det gör också att äldre faxar och larm som är inställda på att ringa med pulsval måste ställas om till tonval. Faxar måste också vara inställda på hastigheten 14.4 kbps.

Är inte inställningarna standard går de ofta att justera, se respektive bruksanvisning.

Det är inte ton i alla mina telejack.

Efter att telefonin är aktiverad kommer ton gå ut i telejacken. Telefonsignalen kommer genom modemet/telefonidosan. Denna måste därför vara kopplad på det första telejacket, vilket måste vara seriekopplat, för att du ska få ton i alla dina telefoner.

Om du använder en egen teleförlängningssladd kan den orsaka att du inte har ton på telejacken. Prova att koppla bort den.

Min telefoni från Bredbandsbolaget fungerar dåligt/inte alls. Vad är det första jag ska göra?
  • Starta om modemet/telefonidosan genom att dra ut strömsladden under 1 minut. Vänta minst 10 minuter. Prova om det fungerar.
  • Koppla bort all teleutrustning (telefoner, faxar, förlängningssladdar etc.) från samtliga telejack. Koppla en analog telefon direkt i TEL1 på modemet/telefonidosans baksida. Använd endast den telefonen. Fungerar det då beror felet på störningar från telejacken eller någon annan ansluten teleutrustning.
  • Anslut en annan stationär telefon direkt på TEL1/Phone1. Prova om det fungerar.
Min telefoni från Bredbandsbolaget har aldrig fungerat.

Före bredbandstjänsten fungerar måste modemet/telefonidosan vara inkopplad och tjänsten aktiverad. Hur du kopplar in ditt modem/telefonidosa är olika beroende på vilken utrustning du har.

Det är viktigt att modemet/telefonidosan kopplas på första telejack och att första telejack är seriekopplat. Problem som annars kan uppstå är olika typer av kvalitetsstörningar och att vissa telejack inte kommer fungera.

Efter att modemet/telefonidosan är inkopplad måste telefonin aktiveras. (Om du har bredband via telejack och valt att flytta över ditt gamla telefonnummer behöver du inte aktivera telefonin.) Koppla en telefon direkt i TEL1/PHONE1 på baksidan av modemet/telefonidosan, lyft luren och följ de enkla instruktioner som ges. Efter tjänsten aktiverats kan du använda alla dina telejack som vanligt förutsatt att de är rätt kopplade.

Min telefoni från Bredbandsbolaget har slutat fungera.

Modemet/telefonidosan måste vara påslaget och ha ström för att din telefon ska fungera. Vid t.ex. ett strömavbrott kommer därför telefonerna vara tysta.

I många avseenden liknar modem och telefonidosor datorer. Precis som datorer kan de låsa sig. Ofta märker man det genom att både bredband och telefoni slutar fungera, ibland påverkas bara den ena. Problemet åtgärdas genom att starta om modemet/telefonidosan. Låt strömsladden vara utdragen under minst 1 minut. Koppla sedan in den igen. Det kan dröja upp till 30 minuter innan bredbandstelefonin kommer igång igen.

Fungerar inte bredbandstelefoni trots felsökning ovan, koppla då bort samtlig utrustning från alla telejack (dvs. alla telefoner, nummerpresentatörer, förlängningssladdar etc.). Koppla en analog telefon direkt i TEL1/Phone1 på modemet/telefonidosans baksida. Använd endast den telefonen. Fungerar det då beror felet på störningar från telejacken eller någon annan ansluten teleutrustning. Sådana störningar går att åtgärda genom att tillse att modemet/telefonidosan är anslutet på första telejack utan störande utrustning samt att första telejack är seriekopplat. Se Första telejack och seriekoppling.

Det är ljudstörningar på bredbandstelefonin, t.ex. brus, låg volym eller hack i samtal. Vad beror det på?

Ljudkvaliteten påverkas i hög grad av den telekabel som går mellan modem/telefonidosa och telejack. Prova att byta telekabel. Använd en så kort telekabel som möjligt.

En vanlig källa till problem är att telejacken är felkopplade. Ett telejack kan antingen vara serie- eller parallellkopplat. Telejacken måste vara kopplade seriellt, annars kan din telefoni få störningar i form av brus och dålig kvalitet. Kontrollera att modemet/telefonidosan är ansluten till ditt seriekopplade första telejack.

Samma typ av störning kan uppstå om den ansluta telefonen i sig själv är parallellkopplad. Det går inte att åtgärda, lösningen är att använda en annan telefon på första telejack. Kvalitetsproblem kan också komma från yttre störningskällor, som till exempel basstationen till din bärbara telefonen, trådlösa routrar, annan elektronisk utrustning, stora kabelpaket, högtalare, etc. Som regel ska sådana vara placerade minst 1 m från modemet/telefonidosan. 

Felsök genom att
Om du har bredband via telejacket, koppla bort all teleutrustning (telefoner, förlängningssladdar, faxar etc.) från alla telejack, endast modemet ska vara anslutet. Koppla en telefon till uttag märkt TEL1 på baksidan av modemet och använd endast den telefonen. Om du har bredband via fiber ska du koppla en telefon till uttaget märkt TEL1/Phone1 på baksidan av din telefonidosa och använda endast den telefonen. Prova även med olika telefoner.

Det är inte ton i alla mina telejack.

Efter att telefonin är aktiverad kommer ton gå ut i telejacken. Telefonisignalen kommer genom modemet/telefonidosan. Denna måste därför vara kopplad på det första telejacket, vilket måste vara seriekopplat, för att du ska få ton i alla dina telefoner. Se Första telejack och seriekoppling.

Om du använder en egen teleförlängningssladd kan den orsaka att du inte har ton på telejacken. Prova att koppla bort den.

Faxen, larmet eller vissa telefoner fungerar inte med telefonin.
Bredbandstelefoni är funktionsmässigt helt likvärdig med vanlig telefoni. Ibland måste man dock göra några enkla inställningar på faxen eller larmet. Pulsvalstelefoner (t.ex. klassiska telefoner med nummerskiva) går bara använda för att ta emot samtal. Det går inte att ringa upp med en pulsvalstelefon. Det gör också att äldre faxar och larm som är inställda på att ringa med pulsval måste ställas om till tonval. Faxar måste också vara inställda på hastigheten 14.4 kbps. Är inte inställningarna standard går de ofta att justera, se respektive bruksanvisning.
Mina tidigare tilläggstjänster fungerar inte sedan övergång till Bredbandsbolaget.

Tilläggstjänster du eventuellt haft på ditt tidigare telefonabonnemang kommer inte följa med när du byter till oss. Vi erbjuder en stor del av tilläggstjänster, men du måste aktivera dem innan de kan användas.

Till Tilläggstjänster

Problem med bredbandet uppstod då telefonin kopplades in.
Problem med bredbandet kan många gånger uppstå pga en skadad telefon eller nätverkskabel. Våra tjänster ställer höga krav på att kablarna är oskadade och det har visat sig att även små skador på nätverkskabeln eller telekabeln (vid ADSL) kan göra att det inte fungerar. Prova därför alltid att byta kablar. Behandla kablarna försiktigt, undvik att böja den med våld (runt skarpa hörn till exempel) samt var försiktig när du fäster dem med klamrar längs med socklar och dylikt.
  • Hittade du det du letade efter?
  • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
  • Stäng