Kom igång

Behöver du aktivera din telefoni? Följ stegen nedan för att enkelt komma igång med din telefonitjänst.

Aktivering

Har du en DSL-tjänst och har valt att behålla befintligt telefonnummer så behöver du inte göra någonting. Din telefonitjänst kommer automatiskt att kopplas in och aktiveras vid det porteringsdatum som finns angivet i ditt välkomstbrev.

I andra fall ska du aktivera din telefonitjänst med hjälp av din telefon.

  • Se till att du har välkomstbrevet till hands.
  • När du lyfter på telefonluren svarar en inspelad telefonröst. Du kommer att bli tillfrågad om ditt personnummer och telefonnummer.
  • Hör du ingen aktiveringsröst när du lyfter på luren följ stegen nedan för att manuellt aktivera din telefoni.

Efter aktivering av tjänsten kan du använda telefoner kopplade till vilka telejack du vill. Aktiveringsservern kontrollerar att du anger rätt information. Om du skulle råka knappa in fel siffror ber telefonrösten dig att försöka igen. Du har fem försök på dig, sedan måste du lägga på luren och börja om från början.

Manuell aktivering

  • Hittade du det du letade efter?
  • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
  • Stäng