Felmeddelande på din TV idag?
Dra ut strömkabeln till din box i 30 sekunder och slå på boxen igen så kommer kanalerna tillbaka.

Felmeddelande på din TV idag? Dra ut strömkabeln till din box i 30 sekunder och slå på boxen igen så kommer kanalerna tillbaka.