Kom igång

Här följer instruktioner för hur du aktiverar ditt bredband via telejacket.

 • Innan du aktiverar

  • Har du fått ditt bekräftelsebrev? 
   I bekräftelsen meddelas vilket inkopplingsdatum som gäller. Efter klockan 17:00 på det angivna datumet, kan du börja koppla in utrustningen.
  • Har du fått ditt startpaket? Startpaketet skickas med post i samband med att din bredbandstjänst blir levererad. Öppna och kontrollera att utrustningens alla delar finns med. Läs sedan igenom de medföljande inkopplingsinstruktionerna.
 • Gör så här

  Aktivera bredband via telejacket
  Första telejacket och seriekoppling

  Vill du ha installationshjälp?

  Vi erbjuder installations- och supporttjänster inom bredband, tv och telefoni. Läs mer

Aktivera bredband via telejacket

1. Kontrollera detta först

 • Har du följt instruktionerna för inkoppling av den utrustning som följde med ditt startpaket? 
 • Har du dina aktiveringsuppgifter?
  Användarnamn och lösenord för aktivering finns i ditt bekräftelsebrev.

2. Surfa till vår aktiveringssida

 • Starta en webbläsare och skriv in bredbandsbolaget.se i adressfältet.
 • Välj att aktivera din tjänst med användarnamn och lösenord.
 • Efter att du aktiverat din tjänst tar det cirka 15 minuter innan du kan börja surfa.
Kommer du inte till vår aktiveringssida?
 • Starta en webbläsare och skriv in http://10.255.1.33/ i adressfältet.
 • Välj att aktivera din tjänst med användarnamn och lösenord.

3. Når du fortfarande inte vår aktiveringssida?

 • Kontrollera att din dator är kopplad direkt till ditt modem och inte via en router, hårdvarubrandvägg eller switch.
 • Kontrollera att du har korrekta nätverksinställningar/IP-inställningar. Din dator ska vara inställd på att automatiskt erhålla en IP-adress, en så kallad dynamisk tilldelad IP-adress (DHCP).

 • Här hittar du guider för hur du ändrar inställningar för IP-adress
Kontrollera även inställningarna på din dator och hur din dator är kopplad till internet. Det är vanligt att gamla inställningar från en tidigare bredbandsoperatör finns kvar i datorn, router eller hårdvarubrandväggar.
Har du förändrat någon inställning i din dator, modem eller router så ska denna utrustning startas om.

Om du fortfarande inte når vår aktiveringssida, fortsätt till näsa steg.

4. Inaktivera brandvägg och antivirus

 • För att utesluta problem med brandväggar eller antivirusprogram som blockerar tillgången till internet bör du inaktivera dessa.
 • Har du Säkerhetspaket från Bredbandsbolaget finns det guider här.
 • Om det nu fungerar att aktivera så är det något i ditt Säkerhetspaket som blockerar åtkomsten till internet.
För att du ska vara skyddad när du surfar så är det viktigt att du återaktiverar brandväggen och antivirus när du är klar!

Första telejacket och seriekoppling

1. Seriekoppla modemet/dosan

Modem och/eller telefonidosa måste vara anslutna på första telejacket och första telejacket måste vara seriekopplat. Första telejacket är det telejack som teleledningen kommer in via i din bostad. Seriekoppling (till skillnad från parallellkoppling) innebär att signalen går till ett telejack i taget. Det gör att annan teleutrustning inte kan störa uppkopplingen.

Första telejacket sitter oftast närmast dörren i en lägenhet. Bor du i villa är ofta första telejacket på bottenvåningen. Om du har eller tidigare haft luftledning kan första telejacket sitta på övervåningen.

Testa med en röd plugg
Har du Bredbandsbolagets röda testplugg koppla den i det förmodat första telejacket. Har du inte fått den går en vanlig analog telefon (ej bärbar) bra. Sätt i så fall den med avlyft lur i telejacket.

2. Kontrollera telefonjacken

Kontrollera övriga telejack med hjälp av en annan telefon. Koppla den i vart och ett av de övriga telejacken.

Hörs ingen kopplingston är allting rätt. Gå vidare och prova nästa telejack. Är det tyst i alla övriga telejack har du hittat första telejacket och det är korrekt kopplat.

Hörs kopplingston kan det betyda att detta är första telejacket. Gå tillbaka till steg 1, lämna testpluggen/telefonen med avlyft lur i det här jacket och upprepa sedan steg 2 för alla övriga jack.

Skulle inget första telejack hittas kan det bero på att dina telejack inte är seriellt kopplade utan istället parallellkopplade. Detta måste i så fall åtgärdas innan du fortsätter att ansluta modemet.

3. Skruva bort locket och kontrollera att du flyttat rätt

Skruva försiktigt bort locken på telejacken. Kontrollera att det inkommande kabelparet är kopplat till de två undre skruvarna och det utgående kabelparet till de två övre skruvarna. I ett felkopplat telejack är båda kabelparen ofta anslutna till de nedersta skruvarna. Kontrollera vilka kablar som hör ihop och koppla det inkommande trådparet till de nedre skruvarna. Det andra trådparet, det som leder vidare till nästa telejack, ska anslutas till de övre skruvarna.

Har du flyttat rätt?
När du flyttat det ena kabelparet måste du kontrollera att du flyttat rätt. Koppla därför en telefon till telejacket och kontrollera att du hör kopplingston. Gör sedan detsamma för alla andra telejack.

 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng