Flytt och leverans

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om flytt och leverans.

Hur lång tid tar det att få Bredband via fiber?

I de allra flesta fall kan du aktivera din bredbandstjänst via fiber direkt med ditt personnummer eller med uppgifterna vi skickar till dig via SMS. Observera dock att du förverkar din ångerrätt på 14 dagar om du väljer att aktivera tjänsten innan ångerperioden har gått ut. I vissa fall där Bredbandsbolaget inte har ensamrätt på bredband kan det dock ta upp till 10 arbetsdagar innan du kan börja använda tjänsten.

Hur lång tid tar det att få Bredband via telejacket?

Vid nybeställning av bredband via telejacket är leveranstiden normalt 10 arbetsdagar. Om du däremot ber oss att avsluta ditt bredband via telejacket från någon annan operatör avgör uppsägningstiden hos din nuvarande operatör när vi kan koppla in tjänsten.

När blir min bredbandstjänst inkopplad?

Du kan se status på din beställning under Leveransstatus.
Logga in med det personnummer som beställningen är gjord på.

Ska jag anmäla flytten till Bredbandsbolaget?

Ja, det ska du göra. För en så smidig flytt av abonnemanget som möjligt vill vi att du anmäler din flytt en månad innan själva flyttdatumet. Antingen ringer du till kundservice på 0770-777 000 eller lämnar anmälan av flytt här på vår hemsida så kontaktar vi dig. Flytten är kostnadsfri.

Klicka här för att göra din flyttanmälan på webben

Vad händer med mina tjänster om jag flyttar?

Om du har frågor om flytt, eller vill beställa en flytt av dina tjänster, ber vi dig att kontakta kundservice på nummer 0770-777 000. Över telefonen kan vi lättare besvara dina frågor samt administrera beställningen av flytten. Flytten är kostnadsfri.

Det är alltid bra om du kontaktar oss så tidigt som möjligt, gärna minst 1 månad innan flyttdatumet. Det gör att vi har större chans att göra glappet i din tjänst så kort som möjligt under flytten. Hur lång tid det tar beror på vilken tjänst du har.

Hur lång leveranstid är det för tv-tjänsten?

Leveranstiden från beställning är 5-10 dagar.

Så här går det till:
I samband med leveransen kommer din bredbandsuppkoppling justeras för att stödja tv. En HD-box, fjärrkontroll, HDMI-kabel, nätverkskabel samt i enstaka fall nytt DSL-modem kommer skickas ut till dig. Ett programkort skickas även separat.

För dig som har bredband via telejacket (DSL) kommer en av modemets portar att konfigureras om (denna indikeras antingen med en färgmarkering direkt på modemets port eller står noterad i modemets medföljande manual). Den kommer därefter bara fungera för HD-boxen, inte för en vanlig dator. Har du en dator ansluten där idag, flytta den till en annan port, till exempel 3X eller 4X (det kan ta upp till 30 min innan uppkoppling börjar fungera efter att du byter port).

Vad händer med min telefoni efter min flyttanmälan?

Vi meddelar dig via brev när överflyttningen kommer att ske. Det tar normalt 2-5 veckor. Skulle överflyttningen inte godkännas ska du själv kontakta din operatör för att få veta varför det inte gick. En anledning kan till exempel vara att telefonnumret står på en annan person i hushållet. När den nuvarande operatören meddelar att överflyttningen kan godkännas kontaktar du oss så att vi kan slutföra överflyttningen av telefonnumret.

Vad händer om jag flyttar till en adress där jag inte kan få Bredbandsbolagets tjänster?

Eftersom de tekniska förhållandena kan skilja sig åt för olika adresser kan vi inte garantera att du kan behålla samma abonnemang som på din tidigare adress.

  • Om bredband inte kan levereras på din nya adress, antingen via telejack eller via fiber, så avslutas ditt abonnemang med en uppsägningstidtre kalendermånader om ditt abonnemang är tecknat innan 1 maj 2014. Är ditt abonnemang tecknat efter 1 maj 2014 gäller en månads uppsägningstid. Om du har bindningstid kvar kommer du att debiteras avgiften för dina tjänster under resterande bindningstid.
  • Vi kan enbart erbjuda tv-tjänst via telejacket (vDSL, ej ADSL) till dig som bor maximalt 1 500 meter från den telestation du tillhör, samt att vi innehar utrustning i den aktuella telestationen. Om vår tv-tjänst inte kan levereras på din nya adress avslutas ditt abonnemang. Du kommer att debiteras en avgift motsvarande summan av de kvarvarande månadsavgifterna under bindningstiden. Tv-kortet ska returneras vid avslutad tv-tjänst.
  • Om telefoni inte kan levereras på din nya adress så avslutas ditt abonnemang med en månads uppsägningstid. Du får en slutfaktura på alla kvarstående kostnader.
  • Om du vill ha kvar ditt telefonnummer kontaktar du din nya operatör och ber dem att flytta över ditt nummer till dem från oss. Flyttar du inom samma riktnummerområde behåller du ditt telefonnummer. Flyttar du däremot till ett annat riktnummerområde kommer du att få välja ett nytt nummer.

Om du har frågor om flyttar, eller vill beställa en flytt av dina tjänster, ber vi dig att kontakta kundservice på nummer 0770-777 000. Över telefonen kan vi lättare besvara dina frågor samt administrera beställningen av flytten.

Kan jag få hjälp att installera min nya tjänst?

I samarbete med Bredbandsgruppen erbjuder vi installations- och supporttjänster inom bredband, tv och telefoni. Läs mer

  • Hittade du det du letade efter?
  • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
  • Stäng