• Översyn av modem

    Dagens Nyheter har i ett par artiklar under hösten 2014 uppmärksammat oss på sårbarheter i modem Zyxel 2601, 2602 och 2812. Vi ser väldigt allvarligt på detta och har fullt fokus på att lösa den här situationen. Vi inledde även en översyn av alla våra modem i samband med detta.

Fakta

Översyn av modem

Den 29/10 2014 inledde vi en total översyn av alla modem i vilken vi anlitar ett specialiserat säkerhetsföretag för att få ett externt perspektiv på säkerheten i våra modem. Detta arbete pågår fortsatt och med anledning av detta har vi stängt ner möjligheten att komma åt admingränsnittet på vissa av våra modem.

Om du vill göra egna konfigueringar i ditt modem, klicka här

Vad innebär sårbarheten?

Den sårbarhet som upptäckts innebär en teoretisk möjlighet för obehöriga att komma åt modemet via det webbaserade administrationsgränssnittet.

Våra säkerhetsåtgärder

För att hindra obehöriga från att få åtkomst till modemet genomförde vi flera säkerhetsåtgärder. Bland annat tog vi bort möjligheten att komma åt modemets admingränssnitt genom att ändra i konfigurationen.

Den 29/10 2014 inledde vi även en total översyn av alla modem i vilken vi anlitar ett specialiserat säkerhetsföretag för att få ett externt perspektiv på säkerheten i våra modem. Detta arbete löper på och säkerhetsföretaget kommer även att kontrollera de nya säkerhetslösningar som Bredbandsbolaget tar fram.

Ny version av mjukvaran

Vi arbetar även med att ta fram ny mjukvara till våra modem. När den är klar ska de säkerhetsluckor som identifierats vara stängda och du ska återigen kunna göra egna inställningar i modemet på samma sätt som tidigare.

Frågor och svar

Hur ser Bredbandsbolaget på det som skett? 

Vi ser oerhört allvarligt på detta och har allt vårt fokus på att ta fram en lösning. Det är omöjligt att garantera 100 % säkerhet i något enda modem. Sårbarheter upptäcks löpande, i alla modem. Vad vi däremot kan garantera är att vi agerar så fort vi upptäcker något, att vi anlitar säkerhetsexperter för att granska det vi gör och att vi är öppna med vad vi gör.

Vad kan jag göra för att skydda mig?

I nuläget behöver du inte göra något. Vi har redan vidtagit flera åtgärder och under de kommande dagarna fortsätter vi jobba med fullt fokus på att lösa problemen med den sårbarhet som upptäckts. Utöver detta bör man alltid iaktta försiktighet när man surfar på internet och ha bra och uppdaterade antivirusprogram.

Varför kan jag inte bara få ett nytt modem?

Det snabbaste och mest effektiva sättet att eliminera sårbarheten är att skapa en ny version av mjukvaran och att ändra konfigurationsinställningarna och vi jobbar för fullt med bägge dessa saker.

Egna konfigureringar

Så här gör du egna konfigureringar i modemet

En av de säkeråtgärder vi har vidtagit är att vi tagit bort tillgången till det webbaserade administrationsgränssnittet. Vill du göra egna inställningar gör så här:
  • Dra ur nätverkskabeln så att ditt modem inte är uppkopplat mot internet. Du ska göra en nollställning av modemet som innebär att ditt modem går tillbaka till de inställningar Bredbandsbolaget ursprungligen satte i modemet, så kallad "fabriksinställning".
  • Du nollställer ditt modem genom att trycka in ”reset-knappen” i minst 10 sekunder. Du kan behöva ha ett gem eller en trubbig nål till hands för att återställa modemet. Knappen hittar du på bak- eller undersidan av ditt modem.
  • Ta en nätverkskabel mellan din dator och ditt modem och slå in IP-adressen 192.168.1.254 i din webbläsare. Gör de uppdateringar du vill göra.
  • Koppla upp ditt modem mot internet igen.
Notera:
Denna lösning kommer radera alla eventuella inställningar du gjort tidigare så du får göra dessa igen.

Du kan också kontakta kundservice så hjälper vi dig.
  • Hittade du det du letade efter?
  • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
  • Stäng