ADB PVR 5720-CDX Inspelningsbar

Installation

Du hittar installationsguiden på sidan 15 i användarmanualen.

Vill du ha installationshjälp?

Vi erbjuder installations- och supporttjänster inom bredband, tv och telefoni till fasta priser, subventionerade genom RUT. Läs mer

Kanalsökning

 1. Tryck på meny-knappen på fjärrkontrollen till din digital-tv-box
 2. Gå vidare till alternativet Inställningar
 3. Välj Installation
 4. Ange kod 1234
 5. Tryck kanalsök
 6. Välj snabbsökning
 7. När sökningen är klar tryck Spara
 8. Tryck på Exit knappen

Fjärrkontroll

Fabriksåterställning

På skärmen Återställa fabriksinställningar kan du återställa alla inställningar på boxen och ta bort alla inspelningar. Det kan vara praktiskt att använda det här alternativet ibland för att boxen ska fungera korrekt igen.
Återställa fabriksinställningar – välj Ja om du vill återställa fabriksinställningarna.
Ta bort alla inspelningar – välj Ja om du vill ta bort alla inspelningar.

Felsökning

Felmeddelande Orsak
Standbyindikatorn på boxens frontpanel lyser inte
 1. Kontrollera att boxen får ström från eluttaget. Då ska LED-lampan på boxens strömadapter lysa grönt.
 2. Kontrollera att strömkabeln, HDMI- eller SCART-kabeln och antennkabeln är korrekt anslutna och att boxen är påslagen. Prova att koppla loss och sedan ansluta kablarna igen för att säkerställa att de sitter på plats ordentligt.
Standbyindikatorn på boxens frontpanel lyser rött Boxen är i standbyläge. Tryck bara på av/på-knappen på fjärrkontrollen, så startar boxen i driftläge.
Det går inte att styra boxen med fjärrkontrollen
 1. Kontrollera att boxen är i driftläge.
 2. Se till att du riktar fjärrkontrollen mot boxens frontpanel.
 3. Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen.
 4. Se till att boxen inte utsätts för direkt solljus.
 5. Om de här åtgärderna inte fungerar kan problemet bero på ett tillfälligt sändningsfel, eller på att några av programinställningarna på boxen har försvunnit. Prova att bryta strömmen till boxen och slå på den igen efter några sekunder.
Du kan inte hitta några kanaler Kontrollera att du har anslutit antennkablarna korrekt.
Bilden på tv-skärmen byter färg Några av programinställningarna på boxen har försvunnit. Slå av boxen och slå på den igen efter några sekunder.
Block visas i bilden på skärmen Kontrollera att antennsladden är ordentligt ansluten, ej skadad eller klämd. Prova att ansluta en annan ny antennsladd.
Tv-skärmen är tom eller så ”snöar” det på skärmen
 1. Kontrollera att tv:n är inställd på att ta emot signalen från rätt ingång. Se användarhandboken till tv:n om du är osäker.
 2. Boxen kan vara i standbyläge (LED-lampan på frontpanelen lyser rött). Tryck på av/på-knappen för att slå på boxen i driftläge.
 3. Några av anslutningarna kanske har lossnat. Kontrollera att alla anslutningar sitter som de ska.
 4. Slå sedan av boxen och slå på den igen efter några sekunder.
Bilden ser antingen ”tillplattad” ut (från sida till sida eller från överkant till nederkant) eller avkapad i över- och nederkant på skärmen Visningsformatet på alternativmenyn har inte ställts in så att det matchar tv:n. Prova med en annan inställning.
Det hörs inget ljud
 1. Kontrollera om tyst läge har ställts in på boxen. I så fall trycker du på knappen för att höja volymen på fjärrkontrollen till boxen.
 2. Kontrollera om volymen på boxen eller tv:n är tillräckligt hög. Tryck på volymknappen på fjärrkontrollen till boxen eller på tv:n.
 3. Kontrollera att boxen är korrekt ansluten till tv:n eller ljudanläggningen. Vissa anslutningar kan ha lossnat.
 4. Kontrollera att HDMI-kabeln och S/PDIF-kabeln är korrekt anslutna till boxen och till tv:n.
Du får inget surroundljud
 1. Kontrollera att programmet du tittar på sänds med Dolby Digital-ljud.
 2. Kontrollera att S/PDIF-ljudkabeln är ordentligt ansluten mellan boxen och huvudenheten i hembiosystemet.
 3. Kontrollera HDMI-kabeln om tv:n har stöd för surroundljud via HDMI.
 4. Kontrollera i Ljudinställningar att du har valt alternativet för Dolby Digital-ljud.

Skapa favoritlistor

Du kan skapa flera favoritlistor med till exempel kanaler du ofta tittar på. Så här skapar du en favoritlista

 1. Tryck på Menu, Inställningar och välj Favoritlistor.
 2. Välj Ny TV-lista eller Ny radiolista och tryck på OK.
 3. Använd pilknapparna och tryck OK för att ange namnet på den nya listan. Välj sedan Godkänn.
 4. När kanallistan visas väljer du kanalerna. Markera den valda kanalen med hjälp av pil- eller sifferknapparna och tryck på OK om du vill lägga till den i listan.
  Välj sedan nästa.
 5. När du är klar trycker du på bakåtpilen

Ändra kanallistor

På boxen finns det två kanallistor: Alla kanaler och Alla radiokanaler. Om du vill begränsa dig till vissa utvalda kanaler väljer du ut din favoritlista på följande sätt:

 1. Tryck på OK om du vill visa kanallistan.
 2. Använd vänster / höger och välj önskad lista.
 3. Använd upp / ned eller sifferknapparna och välj en kanal.
 4. Tryck på OK.
 5. Stäng listan utan att välja en kanal genom att trycka på bakåtpilen.

För mer installationer av kanalval läs användarmanualen sidan 23.

 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng