HUMAX 5000C HD-box

Installation

Installationsguiden hittar du på sidan 20 i användarmanualen.

Vill du ha installationshjälp?

Vi erbjuder installations- och supporttjänster inom bredband, tv och telefoni till fasta priser, subventionerade genom RUT. Läs mer

Kanalsökning

 1. Tryck på meny-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Välj Installation och tryck OK.
 3. Om du valt PIN-kod, slå in denna, annars ange 0000 och tryck OK.
 4. Välj Automatisk kanalsökning och tryck sedan OK.
 5. Vänta tills kanalsökningen är avslutad.
 6. Tryck OK för att spara resultatet.
 7. Tryck på meny-knappen för att komma till TV-läge.

Fjärrkontroll

 1. SOURCE - Kontrollerar utgången för TV-SCART
 2. TV/RADIO - Växlar mellan TV- och radioläge
 3. NUMMERKNAPPAR(0-9) - Anger ett kanalnummer för TV/radio eller ett menyalternativ
 4. OPT+ - Visar kanallisteattributen under programvisning
 5. EXIT - Stänger alla skärmvisningar
 6. PILKNAPPAR - Navigerar genom menyalternativen
 7. FÄRGKNAPPAR(Röd/Grön/Gul/Blå) - Väljer färgnycklarna för interaktiva applikationer
 8. P-/P+ eller PAGEupp/PAGEned - Ändrar kanal eller sida
 9. MENU - Visar huvudmenyn
 10. i(INFORMATION) - Visar kanal- och programinformation
 11. TEXT - Växlar mellan lägena text-TV och TV
 12. WIDE - Anger visningsformat
 13. VÄNTELÄGE - Växlar mellan användnings- och vänteläge(Standby)
 14. GUIDE - Visar programguiden(EPG)
 15. BACK - Stänger och går tillbaka till föregående meny och skärmbild
 16. OK - Väljer en meny eller bekräftar valt alternativ
 17. V-/V+ - Justerar ljudvolymen
 18. TYST(MUTE) - Stänger av och sätter på ljudet
 19. TEXTNING - Visar listan över undertextningsspråk
 20. LJUD - Visar listan över ljudspår
 21. SLEEP - Ställ in sovtid
 22. V-FORMAT - Ändrar videoupplösning

Fabriksåterställning

 1. Tryck MENU
 2. Välj Installation med pilknapp upp/ned
 3. Tryck OK
 4. Lösenordsruta kommer fram på tv-skärmen
 5. Tryck 0000
 6. Välj Fabriksinställning med pilknapp upp/ned
 7. Tryck OK
 8. Meddelande kommer fram på skärmen
  Alla inställningsvärden initieras. Vill du återställa alla inställningsvärden?
 9. Välj Ja med vänster pilknapp
 10. Tryck OK
 11. Lösenordsruta kommer fram på tv-skärmen
 12. Tryck 0000
 13. Meddelande kommer fram på tv-skärmen
  Initierar alla inställningsparametrar
 14. Boxen startar om

Felsökning

Felmeddelande Orsak
Kortet är ej isatt Programkortet sitter på fel sätt. Justera så att det sitter i rätt.
Ingen åtkomst Kanalen ingår inte. Om det är en kanal som ska finnas med, prova att starta om din box. Om det inte hjälper - kontakta oss för vidare felsökning.
Kortet går inte att läsa Programkortet sitter på fel sätt. Justera så att det sitter i rätt.
Ingen eller svag signal
 1. Det kan bero på antennkabeln. Kontrollera att antennkabeln är hel och sitter som den ska. 
 2. Det kan bero på driftstörning. Se om det förekommer driftstörningar i ditt område.
Svart bild Tv:n är inställd på fel kanal. Kontrollera genom att trycka fram rätt source/källa på tv:n.

Skapa favoritlistor

Lägga till kanaler i favoritlista 

 1. Tryck MENU
 2. Gå till Organisera kanaler med pilknapp ner
 3. Tryck höger pilknapp
 4. Tryck pilknapp ner till andra alternativet Redigera favoritlistor
 5. Tryck OK
 6. Tryck OK på de kanaler som du vill ha med i favoritlistan
 7. Tryck Röd knapp
 8. Tryck BACK
 9. Ja är markerat - Tryck OK för att spara 

Lägga upp fler favoritlistor

 1. Tryck MENU
 2. Gå till Organisera kanaler med pilknapp ner
 3. Tryck höger pilknapp
 4. Tryck pilknapp ner till andra alternativet Redigera favoritlistor
 5. Tryck OK
 6. Tryck OK på de kanaler som du vill ha med i favoritlistan
 7. Tryck Röd knapp
 8. Tryck Grön knapp
 9. Gå till Favorit 2 med pilknapp ner
 10. Tryck OK
 11. Tryck OK på de kanaler som du vill ha med i favoritlistan
 12. Tryck Röd knapp
 13. Tryck BACK
 14. Ja är markerat - Tryck OK för att spara

Välja Favoritlista

 1. Tryck Grön knapp
 2. Välj favoritlista med pilknapp höger/vänster 
  - Du kan spara upp till 5 listor

PIN-kod

Förinställd PIN-kod
Tv-boxens standard PIN-kod är 0000

Byta PIN-kod

 1. Tryck Menu på fjärrkontrollen
 2. Välj System
 3. Välj 3 Inbyggt avkodningssystem
 4. Välj Ändra CA-PIN
 5. Skriv in din nuvarande CA-PIN
 6. Skriv in ny CA-PIN
 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng