HUMAX CDIG-1000C HD-box

Installation

Anslut alla enheter innan du sätter i någon av strömsladdarna i vägguttaget.

Stäng alltid av HD-boxen, tv:n och övrig utrustning innan du sätter i eller tar bort kablar.

1. Anslut antennkabeln (RF-kabel) till antennuttaget i ditt hem. 

2-1. Anslut HDMI-kabeln till din tv för bästa bildkvalitet (bättre än scart). 

2-2. Används endast om din tv saknar HDMI ingång och du fått en kabel som konverterar till scart. Kopplas mot scartuttag på din tv. 

3. Anslut strömsladden till vägguttaget.

Sätt i programkortet 

Kortläsaren sitter på HD-boxens högra sida.

 1. Håll ditt programkort horisontellt med det elektroniska chipet nedåt. 
 2. Sätt i ditt programkort i kortläsaren.

Första gången hd-boxen startas (eller efter en fabriksåterställning)

Guiden startar när du har valt rätt källa på tv:n. 

 1. Språk - Välj språk.
 2. Skärm - Välj de bildinställningar som passar din tv bäst.
 3. Söka efter kanaler - Kanalsökningen startar automatiskt. Spara hittade kanaler när sökningen är klar.
 4. Resultat - Resultatet för installationsguiden visas. Stäng guiden genom att välja slutför. Klart! 

- Om du avslutar installationsguiden utan att ha slutfört kanalsökningen, visas kanske inte alla tillgängliga kanaler. Då går du till MENU > Inställningar > Installation och söker efter fler kanaler.
- Det förinställda lösenordet är 0000.

Vill du ha installationshjälp?

Vi erbjuder installations- och supporttjänster inom bredband, tv och telefoni till fasta priser, subventionerade genom RUT. Läs mer

Fjärrkontroll

Fabriksåterställning

 1. Välj Meny och gå till Inställningar > Installation
 2. Välj Fabriksinställning
 3. En popup dyker upp med texten "Vill du göra en fabriksåterställning"
 4. Välj Ja
 5. Ange lösenord (standardlösenord är 0000)
 6. Boxen startar nu om och du kommer in i Nyinstallationsstegen
 7. Språk - Välj språk
 8. Skärm - Välj de bildinställningar som passar din tv bäst
 9. Söka efter kanaler - Kanalsökningen startar automatiskt
 10. Spara kanalerna när sökningen är klar
 11. Resultatet för installationsguiden visas - stäng guiden genom att välja Slutför
  När du har slutfört fabriksinställningarna kommer installationsguiden att visas automatiskt.

Felsökning

Felmeddelande Orsak
Inget kort är isatt Programkortet sitter inte i ordentligt eller sitter åt fel håll. Justera så att det sitter i rätt. Chipet ska sitta inåt och nedåt.
Ingen åtkomst Kanalen ingår inte. Om det är en kanal som ska finnas med, prova att starta om din box. Om det inte hjälper - kontakta oss för vidare felsökning.
Ingen signal
 1. Tv:n är inställd på fel kanal. Kontrollera genom att trycka fram source/källa på tv:n.
 2. SCART/HDMI-kablarna sitter inte i ordentligt. Kontrollera att de sitter som de ska.
Ingen eller svag signal
 1. Det kan bero på antennkabeln. Kontrollera att antennkabeln är hel och sitter som den ska. 
 2. Det kan bero på driftstörning. Se om det förekommer driftstörningar i ditt område.
Kortproblem - kontrollera kort Boxen känner av ett trasigt kort.

Skapa favoritlistor

Lägga till kanal i en lista

 1. Gå till Meny > Inställningar > Redigera kanaler
 2. Skriv in lösenordet, det förinställda är 0000
 3. Välj kanal med pilknapp upp/ner
 4. Tryck OK i vänstra kolumnen
 5. Tryck RÖD knapp och vald kanal hamnar i höger kolumn
 6. Tryck Meny när din lista är klar 

Ta bort kanal från lista

 1. Välj kanal med pilknapp upp/ner genom att markera kanalen i höger kolumn
 2. Tryck OK
 3. Tryck RÖD knapp
 4. Tryck Meny när din lista är klar 

Redigera lista
För att placera kanaler i en lista i vänster kolumn, tryck GRÖN knapp och välj den lista du önskar.

Flytta en favoritkanal

 1. Välj kanal med pilknapp upp/ner
 2. Tryck OK i den högra kolumnen
 3. Tryck GRÖN knapp
 4. Flytta de valda kanalerna till önskad position med pilknapp upp/ner
 5. Tryck OK 

Byta lista
För att visa kanaler i en annan lista tryck GUL knapp och välj lista.

PIN-kod

Byta PIN-kod
 1. Tryck Menu på fjärrkontrollen
 2. Välj Inställningar
 3. Välj System
 4. Välj Krypteringssystem
 5. Välj Ändra CA-PIN
 6. Skriv in din nuvarande CA-PIN
 7. Ange en ny CA-PIN
 8. Bekräfta ny CA-PIN
Återställa bortglömd PIN-kod
 1. Tryck Menu på fjärrkontrollen
 2. Välj Inställningar
 3. Välj System
 4. Välj Systeminformation
 5. Tryck Röd - Grön - Gul - Blå - Grön - Gul -Blå
 6. Password Reset
 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng