HUMAX CX FOX CII Digital-tv-box

Installation

Installationsguiden hittar du på sidan 52 i användarmanualen.

Vill du ha installationshjälp?

Vi erbjuder installations- och supporttjänster inom bredband, tv och telefoni till fasta priser, subventionerade genom RUT. Läs mer

Fjärrkontroll

 1. - SOURCE Kontrollerar TV-ingången (Växlar mellan analog och digitala läget)
 2. - TV/RADIO Växla mellan TV- och radioläge
 3. - SIFFERKNAPPAR (0-9) Ange ett kanalnummer för TV/radio eller ett menyalternativ
 4. - LIST Visa kanallistan
 5. - BACK Återgå till föregående meny och skärmbild
 6. - PILKNAPPAR Ändra kanal eller flytta markören mellan menyalternativ, uppåt, nedåt, åt vänster, åt höger
 7. - OPT+(Alternativ)(RÖD) Visa kanalattribut medan du ser på ett program
 8. - AUDIO (GRÖN) Visa ljudspår
 9. - CH-/CH+ (PAGE-/PAGE+) Ändra kanal eller sida
 10. - MENU Visa huvudmenyn
 11. - STANDBY Växla mellan användnings- och vänteläge
 12. - GUIDE Visa programguiden (EPG)
 13. - EXIT Stänger alla skärmar på menyn
 14. - OK Välja en meny eller bekräfta vald åtgärd - Visa kanallistan medan du ser på ett program
 15. - FRYS (BLÅ) Frysa den TV-bild du ser på , ljudet fortsätter att spelas upp
 16. - TEXTNING (GUL) Visar språklistan för undertextning
 17. - V-/V+ Justera ljudvolymen
 18. - LJUD AV (MUTE) Stänga av ljudet tillfälligt
 19. - i Visar information om kanal och program i normal visningsläge. Går till index-sidan i text-TV-läge
 20. - WIDE Ändrar visningsformatet(bildformat)
 21. - G Spel
 22. - TEXT-TV
   a) - UNDERSIDA: Sök igenom undersidan i text-TV-läge, Visa aktuell tid om den inte är i text-TV-läge
   b) - TEXT-TV PÅ/AV: Växlar mellan lägena för text-TV och TV
   c) - DUBBEL: Visar texten i dubbel storlek
   d) - MIX: Justera genomskinlighet för text-TV
   e) - REVEAL: Visa dold information
   f) - HOLD: Håller kvar sidan utan att uppdatera den
   g) - CANCEL: Döljer text-TV förutom sidnummer

Fabriksåterställning

 1. Tryck på knappen MENU
 2. Välj Installation med knapparna upp/ned och tryck på OK
 3. Ange lösenord med sifferknapparna (0-9) Standardkoden är 0000
 4. Välj Fabriksinställning med knapparna upp/ned och tryck på OK
 5. Välj Ja och tryck OK för att återställa alla inställningar till fabriksstandard. Välj sedan Nej och tryck OK eller BACK för att återgå till föregående meny.
 6. Bekräfta igen för att återställa till standardinställningar. Ange lösenordet med sifferknapparna (0-9) för att utföra en återställning.
 7. När standardinställningarna är återställda körs installationsguiden automatiskt.

Felsökning

Felmeddelande Orsak
Kortet är ej isatt
Programkortet sitter i på fel sätt. Justera så att det sitter rätt. 
Ingen åtkomst Kanalen ingår inte. Om det är en kanal som ska finnas med, prova att starta om din box. Om det inte hjälper - kontakta oss för vidare felsökning.
Felvänt eller felaktigt kort
Programkortet sitter fel. Justera så att kortet sitter rätt.
Ingen eller svag signal
 1. Det kan bero på antennkabeln. Kontrollera att antennkabeln är hel och sitter som den ska. 
 2. Det kan bero på driftstörning. Se om det förekommer driftstörningar i ditt område.
Denna kanal är kodad eller på annat sätt otillgänglig Starta om boxen genom att låta strömkabeln vara utdragen i 30 sekunder. Om det inte fungerar kan du behöva göra en fabriksåterställning.

Skapa favoritlistor

Lägga till kanaler i favoritlista

 1. Tryck MENU
 2. Välj Organisera kanaler med pilknapp upp/ned
 3. Tryck OK
 4. Välj Favorit 1
 5. Tryck OK
 6. Tryck pilknapp upp/ned
 7. Tryck OK för att välja kanal
  Valda kanaler blir grönmarkerade
 8. Tryck höger pilknapp
 9. Välj Högerpilen i menyn med pilknapp upp
 10. Tryck BACK
 11. Välj OK i rutan Vill du spara alla ändringar
 12. Tryck OK 

Skapa fler favoritlistor

 1. Tryck MENU
 2. Välj Organisera kanaler med pilknapp upp/ned
 3. Tryck OK
 4. Välj Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3, Favorit 4, Favorit 5
 5. Tryck OK
 6. Tryck pilknapp upp/ned och OK för de kanaler som du vill ha med i listan
 7. Tryck höger pilknapp
 8. Välj Högerpilen överst i menyn med pilknapp upp
 9. Tryck OK
 10. Tryck BACK
 11. Välj OK i rutan Vill du spara alla ändringar
 12. Tryck OK 

Välja favoritlista

 1. Tryck OK
 2. Programlistan dyker  upp
 3. Tryck dig fram med höger pilknapp tills det står Favorit (1,2,3,4,5)
 4. Tryck på BACK
 5. Vill du spara ändringarna? OK är markerat
 6. Tryck OK

PIN-kod

Förinställd PIN-kod
Tv-boxens standard PIN-kod är 1234

Byta PIN-kod

 1. Tryck Menu på fjärrkontrollen
 2. Välj System
 3. Välj 3 Inbyggt avkodningssystem
 4. Välj 4 Ändra CA-PIN
 5. Skriv in din nuvarande CA-PIN
 6. Skriv in ny CA-PIN
 7. Bekräfta CA-PIN 
 8. Klart!
 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng