Humax CX PVR-9200C Inspelningsbar

Installation

Du hittar installationsguiden på sidan 20 i användarmanualen.

Vill du ha installationshjälp?

Vi erbjuder installations- och supporttjänster inom bredband, tv och telefoni till fasta priser, subventionerade genom RUT. Läs mer

Kanalsökning

 1. Tryck på meny-knappen 
 2. Välj Installation med upp/ned-pilknapparna och tryck OK eller högerpil
 3. Välj Automatisk knalsökning med upp/ned-pilknapparna och tryck OK eller högerpil
 4. Den automatiska kanalsökningen startar

Fjärrkontroll

  1. STANDBY Växlar mellan användnings- och vänteläge.
  2. NUMERISKA(0-9) KNAPPAR Anger ett kanalnummer för TV/radio eller ett menyalternativnummer.
  3. LIST Visar kanallistan.
  4. KNAPPAR SOM STYR UPPSPELNING
   a. BAKÅTSPOLNING - Snabbspolar bakåt. Varje gång du trycker på den här knappen ökar spolningshastigheten.
   b. SPELA UPP Spelar - upp eller återställer till normal hastighet.
   c. FRAMÅTSPOLNING - Snabbspolar framåt. Varje gång du trycker på den här knappen ökar spolningshastigheten.
   d. INSPELNING - Spelar in program.
   e. PAUS - Pausar programmet eller inspelningen.
   f. STOPP - Stoppar inspelningen eller går till liveprogrammet.
  5. MENU Visar huvudmenyn.
  6. PILKNAPPAR Ändrar kanal eller flyttar markören uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
  7. EXIT Avslutar alla fönster som visas på skärmen.
  8. VOL+/VOLÄndrar ljudvolymen.
  9. i (INFORMATION)
   Visar kanal- och programinformation.
  10. Grupp 10
   g. SOURCE - Väljer ingångskälla mellan TV:n och enheten.
   h. TV/RADIO - Växlar mellan TV- och radioläge.
   i. WIDE Anger - visningsformat.
   j. TEXTNING - Visar listan över språk för textning.
   k. LJUDSPÅR - Visar listan över ljudspår.
   l. A-B - Spelar upp ett specifikt avsnitt flera gånger.
   m. TEXT - Växlar mellan text-tv och vanlig TV.
   n. BOKMÄRKE - Visar listan över sparade visningspunkter.
   o. SLOW MOTION - Spelar upp programmet långsamt. Varje gång du trycker på den här knappen sänks visningshastigheten.
   p. G (Game) - Visar spelen.
  11. SPELLISTA Visar det inspelade programmets lista.
 • 12.  Grupp 12

  q. OPT+ (RÖD) - Visar även kanalattributen under programvisning.
  r. OMEDELBAR REPRIS (GRÖN) - Hoppar tillbaka och spelar upp därifrån.
  s. TIDSHOPP (GUL) - Hoppar framåt i en inspelning.
  t. LÄGG TILL BOKMÄRKE (BLÅ) - Sparar aktuell vy som bokmärke.

  13.  GUIDE Visar programguiden.

  14.  OK Väljer en meny eller bekräftar vald åtgärd. Visar även kanallistan under programvisning.

  15.  BACK Stänger och återgår till föregående meny och skärmvisning.

  16.  CH+/CH- eller PAGE+/PAGEByter kanal eller sida.

  17.  MUTE Stänger av eller sätter på ljudet tillfälligt.

  18.  PIP-KNAPPAR

  u. PIP - Visar skärmen för PIP (bild i bild).
  v. PIP CH LIST - Visar kanallista för PIP medan PIP-skärmen visas (bild i bild).
  w. PIP CH+/CH - Ändrar PIP-kanal.
  x. MOVE PIP - Ändrar PIP-skärmens position.
  y. SWAP PIP - Växlar huvud- och PIP-skärm.

Fabriksåterställning

 1. Tryck MENU
 2. Välj Installation med Nedåt/Uppåtpil
 3. Tryck OK
 4. Lösenord-ruta kommer fram på TV-skärmen
 5. Tryck 0000
 6. Välj Fabriksinställning med Nedåt/Uppåtpil
 7. Tryck OK
 8. Meddelande kommer fram på skärmen "Alla inställningsvärden initieras. Vill du återställa alla inställningsvärden?"
 9. Välj Ja med Vänsterpil
 10. Tryck OK
 11. Lösenord-ruta kommer fram på TV-skärmen
 12. Tryck 0000
 13. Meddelande kommer fram på TV-skärmen "Initierar alla intställningsparametrar"
 14. Boxen startar om

Felsökning

Felmeddelande Orsak
Kortet är inte isatt
 1. Programkortet sitter inte i ordentligt eller sitter åt fel håll. Justera så att det sitter i rätt. Chipet ska sitta inåt och nedåt.
 2. Kortet är trasigt (om det sitter i på rätt sätt).
Ingen åtkomst Kanalen ingår inte. Om det är en kanal som ska finnas med, prova att starta om din box. Om det inte hjälper - kontakta oss för vidare felsökning.
Ingen signal
 1. Tv:n är inställd på fel kanal. Kontrollera genom att trycka fram source/källa på tv:n.
 2. SCART/HDMI-kablarna sitter inte i ordentligt. Kontrollera att de sitter som de ska.
Ingen eller svag signal
 1. Det kan bero på antennkabeln. Kontrollera att antennkabeln är hel och sitter som den ska. 
 2. Det kan bero på driftstörning. Se om det förekommer driftstörningar i ditt område.
Felaktigt kort Boxen känner av ett felvänt eller ett trasigt kort.
Aktiverar programkort Boxen letar efter signal till kortet för att därefter visa bild på tv:n.

Skapa favoritlistor

Lägga till kanal i en lista

 1. Gå till Meny > Inställningar > Redigera kanaler
 2. Skriv in ditt lösenord, standard är 0000
 3. Välj kanal med pilknapp upp/ner
 4. Tryck OK i vänstra kolumnen
 5. Tryck RÖD knapp
 6. Den valda kanalen hamnar i den högra kolumnen
 7. När kanallistan är klar, tryck Meny

Ta bort kanal från lista

 1. Välj kanal med pilknapp upp/ner genom att markera i den högra kolumnen
 2. Tryck OK
 3. Tryck RÖD knapp
 4. När kanallistan är klar, tryck Meny

Redigera lista
För att placera kanaler i en lista i vänster kolumn, tryck GRÖN knapp och välj den lista du önskar.

Flytta en favoritkanal

 1. Välj kanal med pilknapp upp/ner
 2. Tryck OK i den högra kolumnen
 3. Tryck GRÖN knapp
 4. Flytta de valda kanalerna till önskad position med pilknapp upp/ner
 5. Tryck OK

Byta lista
För att visa kanaler i en annan lista tryck GUL knapp och välj lista.

PIN-kod

Förinställd PIN-kod
Tv-boxens standard PIN-kod är 0000
 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng