Technisat Digit SDCX Digital-tv-box

Installation

Installationsguiden hittar du på sidan 3 i användarmanualen.

Vill du ha installationshjälp?

Vi erbjuder installations- och supporttjänster inom bredband, tv och telefoni till fasta priser, subventionerade genom RUT. Läs mer

Kanalsökning

 1. Starta om din tv-box via fjärrkontrollens På/Av- knapp.
 2. Gör en ny kanalsökning och följ instruktionerna på tv-skärmen.
 3. Tryck på meny-knappen på fjärrkontrollen.
 4. Välj Kanalsökning och tryck OK.
 5. Välj Automatisk sökning och tryck OK.
 6. Välj Starta sökning och tryck OK.
 7. När sökningen är klar tryck på meny-knappen för att komma till TV-läge.

Fjärrkontroll

Felsökning

Felmeddelande Orsak
Kortet är ej isatt
Programkortet sitter i på fel sätt. Justera så att det sitter rätt. 
Ingen anslutning Kanalen ingår inte. Om det är en kanal som ska finnas med, prova att starta om din box. Om det inte hjälper - kontakta oss för vidare felsökning.
Programkort fel
Programkortet sitter fel. Justera så att kortet sitter rätt.
Ingen signal
 1. Det kan bero på antennkabeln. Kontrollera att antennkabeln är hel och sitter som den ska. 
 2. Det kan bero på driftstörning. Se om det förekommer driftstörningar i ditt område.
Svart bild Tv:n är inställd på fel kanal. Kontrollera genom att trycka fram rätt source/källa på tv:n.

PIN-kod

Förinställd PIN-kod
Tv-boxens standard PIN-kod är 0000

Byta PIN-kod

 1. Tryck MENU på fjärrkontrollen
 2. Välj Åtkomstkontroll
 3. Välj Conax (enda valet)
 4. Välj Ändra CA-PIN
 5. Ange din nuvarande CA-PIN
 6. Ange ny CA-PIN
 7. Bekräfta CA-PIN
 8. Klart!

Skapa favoritlistor

Lägga till kanaler i favoritlista 

 • Tryck MENU
 • Välj Organisera TV-lista med pilknapp upp/ner
 • Tryck OK - Hanteringsverktyget för kanallistor visas
 • Tryck grön knapp
 • Välj favorit-TV 1 eller favorit-TV 2 med pilknapp upp/ner och tryck OK
 • Välj kanal med pilknapp upp/ner 
 • Tryck gul knapp för att lägga till kanalen i favoritlistan -  vald kanal visas i högra delen av fönstret 
  Om du ångrar ditt val: Markera kanalen med pilknapp upp/ner och tryck gul knapp för att ta bort den ur favoritlistan.
 • Fortsätt enligt ovan tills du är nöjd med din lista
 • Tryck EXIT 2 gånger för att backa ur menyn

Välja favoritlista 

 • Tryck OK på vilken kanal som helst
 • Tryck OPT
 • Välj TV-listor med pilknapp upp/ner
 • Tryck OK
 • Välj favorit-TV 1 eller favorit-TV 2 med pilknapp upp/ner
 • Tryck OK
 • Tryck OK
 • Nu kan du bläddra mellan kanalerna i din favoritlista

Återgå till alla kanaler

 • Tryck OK på vilken kanal som helst
 • Tryck OPT
 • Välj TV-listor med pilknapp upp/ner
 • Tryck OK
 • Välj TV-stationsförteckning med pilknapp upp/ner
 • Tryck OK
 • Tryck OK
 • Nu kan du bläddra mellan alla kanaler
 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng