Zenterio HD-box

Installation

Packa upp innehållet i kartongen och kontrollera att ingenting saknas. 

Innehållet i startboxen finner du i den kompletta manualen för Tv-boxen. Innan du kopplar ihop enheterna ska de vara avstängda/spänningslösa för att undvika risk för skador på elektroniken och dig själv. Anslut därefter mottagaren för kabel-tv. Det gör du genom att koppla in sladden för kabel-tv till vägguttaget.

 1. Koppla in tv Anslut boxen till din tv, antingen med HDMIkabeln för bästa bild eller med SCART-kabeln till SCART-1 på boxen om din tv inte har en HDMI-ingång. SCART-2 på boxen används för anslutning till VCR, DVD eller lik nande utrustning.
  Anslutning via HDMI: Anslut den medföljande HDMI-kabeln från kontakten märkt HDMI på boxen till en HDMI-ingång på tv:n.
  Anslutning via SCART: Anslut SCARTkabeln till ledig SCART-ingång på tv:n (vanligen märkt SCART1, AV1 eller liknande).
 2. Koppla in tv Sätt i programkortet i kortläsaren på boxens vänstersida. Chippet på kortets ovansida ska vara riktad nedåt och in mot boxen när kortet sätts i. Slå på tv:n.
 3. Anslut nätadaptern (strömkabel) mellan boxens strömingång och ett vägguttag.
 4. Slå på strömbrytaren på boxen. Om boxen startar i strömsparläge (lysdioden på framsidan lyser rött) behöver du även trycka på den röda knappen på fjärrkontrollen märkt POWER. Du kan behöva ändra inkälla på din tv till exempelvis HDMI1, SCART1, AV1, beroende på vilken ingång på tv:n som du anslutit till. Ändra med Input/AV/SOURCE på tv:ns fjärrkontroll. Mer information finns i bruksanvisningen till tv:n.
 5. Första gången du använder boxen startar installationsguiden som hjälper dig att göra grundläggande inställningar. Dina val sparas automatiskt. Du kan ändra dessa inställningar senare i mappen Inställningar. Du kan använda din box när alla steg är klara.

6.  Val av språk. F1/F2

7.  Ange vilken typ av anslutning du har.
Om du har kopplat via kabelnät (DVB-C) väljer du via tv-uttaget

8.  Kanalsökningen startar.
När den är klar ser du resultatet och du kan börja titta på tv.

Vill du ha installationshjälp?

Vi erbjuder installations- och supporttjänster inom bredband, tv och telefoni till fasta priser, subventionerade genom RUT. Läs mer

Kanalsökning

 1. Starta om din tv-box via fjärrkontrollens På/Av- knapp.
 2. Gör en ny kanalsökning och följ instruktionerna på tv-skärmen.
 3. Tryck på meny-knappen på fjärrkontrollen.
 4. Välj Inställningar på skärmen (längst till vänster) med hjälp av vänsterpil på fjärrkontrollen och tryck OK.
 5. Välj Systemunderhåll (till höger) med hjälp av högerpil på fjärrkontrollen och tryck OK.
 6. Förvalt alternativ som visas på skärmen är Kanalsökning, tryck OK.
 7. Välj Automatisk kanalsökning och tryck OK.
 8. När kanalsökningen är klar, tryck på meny-knappen på fjärrkontrollen för att komma till TV-läge.

Fjärrkontroll

Fabriksåterställning

 1. Tryck på Meny och välj Inställningar
 2. Välj Systemunderhåll och sedan Ominstallation
 3. Har du inte valt någon ny kod, använder du 1234

Felsökning

Felmeddelande Orsak
Kortet är inte isatt. Kanal ** är kodad. För att kunna se den måste du sätta i ett fungerande programkort.  
Programkortet sitter i på fel sätt. Justera så att det sitter rätt.
Auktorisering saknas Kanalen ingår inte. Om det är en kanal som ska finnas med, prova att starta om din box. Om det inte hjälper - kontakta oss för vidare felsökning.
Kortet går inte att läsa.
Programkortet kan inte läsas.
Programkortet sitter fel. Justera så att kortet sitter rätt. Det guldfärgade chipet ska vara vänt nedåt och inåt.
Ingen signal
 1. Det kan bero på antennkabeln. Kontrollera att antennkabeln är hel och sitter som den ska. 
 2. Det kan bero på driftstörning. Se om det förekommer driftstörningar i ditt område.
NOCH (boxens display) Kanalsökning misslyckades. Prova att göra en fabriksåterställning.
Svart bild Tv:n är inställd på fel kanal. Kontrollera genom att trycka fram rätt source/källa på tv:n.
Kanal ** hanteras inte av ditt programkort Kanalen ingår inte. Om det är en kanal som ska finnas med, prova att starta om din box. Om det inte hjälper - kontakta oss för vidare felsökning.

Skapa favoritlistor

 1. Gå till Skapa favoritlista och tryck OK.
 2. Två listor presenteras bredvid varandra, 
  Alla kanaler till vänster och en tom lista till höger. 
 3. Välj kanal ur Alla kanaler genom att bläddra med pilknapparna upp/ned.
 4. Tryck OK för att lägga till en kanal i den högra listan.
 5. Upprepa steg 3 och 4 tills du är nöjd med din lista.
 6. Välj alternativet Spara med höger pilknapp.
 7. En ny lista med namnet Favoriter skapas 
 8. Du når din favoritlista genom Menu > Kanallistor > Favoriter 

Ta bort en favoritlista

 1. Tryck Menu
 2. Välj Kanallistor
 3. Markera den favoritlista som ska tas bort
 4. Tryck OPT
 5. Välj Ta bort/radera lista

PIN-kod

Förinställd PIN-kod
Tv-boxens standard PIN-kod är 1234

Byta PIN-kod

 1. Tryck Menu på din fjärrkontroll
 2. Välj val Inställningar
 3. Välj Programkort
 4. Välj Ändra CA-PIN
 5. Skriv in din nuvarande CA-PIN
 6. Skriv in ny CA-PIN
 7. Bekräfta CA-PIN
 8. Klart!
 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng