Zenterio Inspelningsbar HD-box

Installation

Packa upp innehållet i kartongen och kontrollera att ingenting saknas. 

Innan du kopplar ihop enheterna ska de vara avstängda/spänningslösa för att undvika risk för skador på elektroniken och dig själv. Anslut därefter mottagaren för kabel-tv. Det gör du genom att koppla in sladden för kabel-tv till vägguttaget.

 1. Anslut boxen till din TV, antingen med HDMI-kabeln för bästa bild eller med SCART-kabeln till SCART-1 på boxen om din tv inte har en HDMI-ingång.
  Anslutning via HDMI: Anslut den medföljande HDMI-kabeln från kontakten märkt HDMI på boxen till en HDMI-ingång på tv:n.
  Anslutning via SCART: Anslut SCART-kabeln till ledig SCART-ingång på TVn (vanligen märkt SCART1, AV1 eller liknande).
 2. Sätt i programkortet i kortläsaren på boxens vänstersida. Chippet på kortets ovansida ska vara riktad nedåt och in mot boxen när kortet sätts i. Slå på tv:n.
 3. Anslut nätadaptern (strömkabeln) mellan boxens strömingång och ett vägguttag.
 4. Slå på strömbrytaren på boxen. Om boxen startar i strömsparläge (lysdioden på framsidan lyser rött) behöver du även trycka på den röda knappen på fjärrkontrollen märkt POWER.
  Du kan behöva ändra inkälla på din tv till exempelvis HDMI1, SCART1, AV1, beroende på vilken ingång på tv:n som du anslutit till. Ändra med Input/AV/SOURCE på tv:ns fjärrkontroll. Mer information finns i bruksanvisningen till tv.n.
 5. Första gången du använder boxen startar installationsguiden som hjälper dig att göra grundläggande inställningar. Dina val sparas automatiskt. Du kan ändra dessa inställningar senare i mappen Inställningar. Du kan använda din box när alla steg är klara.

6.  Val av språk. F1/F2

7.  Ange vilken typ av anslutning du har.
Om du har kopplat via kabelnät (DVB-C) väljer du via tv-uttaget.

8.  Kanalsökningen startar.
När den är klar ser du resultatet och du kan börja titta på tv.

Vill du ha installationshjälp?

Vi erbjuder installations- och supporttjänster inom bredband, tv och telefoni till fasta priser, subventionerade genom RUT. Läs mer

Kanalsökning

 1. Starta om din tv-box via fjärrkontrollens På/Av- knapp.
 2. Gör en ny kanalsökning och följ instruktionerna på tv-skärmen.
 3. Tryck på meny-knappen på fjärrkontrollen.
 4. Välj Inställningar på skärmen (längst till vänster) med hjälp av vänsterpil på fjärrkontrollen och tryck OK.
 5. Välj Systemunderhåll (till höger) med hjälp av högerpil på fjärrkontrollen och tryck OK.
 6. Förvalt alternativ som visas på skärmen är Kanalsökning, tryck OK.
 7. Välj Automatisk kanalsökning och tryck OK.
 8. När kanalsökningen är klar, tryck på meny-knappen på fjärrkontrollen för att komma till TV-läge.

Fjärrkontroll

Fabriksåterställning

 1. Tryck på Meny och välj Inställningar
 2. Välj Systemunderhåll och sedan Ominstallation
 3. Har du inte valt någon ny kod, använder du 1234

Felsökning

Felmeddelande Orsak
Kortet är inte isatt. Kanal ** är kodad. För att kunna se den måste du sätta i ett fungerande programkort.  
Programkortet sitter i på fel sätt. Justera så att det sitter rätt.
Auktorisering saknas Kanalen ingår inte. Om det är en kanal som ska finnas med, prova att starta om din box. Om det inte hjälper - kontakta oss för vidare felsökning.
Kortet går inte att läsa.
Programkortet kan inte läsas.
Programkortet sitter fel. Justera så att kortet sitter rätt. Det guldfärgade chipet ska vara vänt nedåt och inåt.
Ingen signal
 1. Det kan bero på antennkabeln. Kontrollera att antennkabeln är hel och sitter som den ska. 
 2. Det kan bero på driftstörning. Se om det förekommer driftstörningar i ditt område.
NOCH (boxens display) Kanalsökning misslyckades. Prova att göra en fabriksåterställning.
Svart bild Tv:n är inställd på fel kanal. Kontrollera genom att trycka fram rätt source/källa på tv:n.
Kanal ** hanteras inte av ditt programkort Kanalen ingår inte. Om det är en kanal som ska finnas med, prova att starta om din box. Om det inte hjälper - kontakta oss för vidare felsökning.

Formatera hårddisken

 1. Tryck Meny och välj Inställningar - Tryck OK
 2. Välj Enheter - Tryck OK
 3. Välj HDD - Tryck OK
 4. Välj Formatera - Tryck OK
 5. Du får frågan: Vill du verkligen formatera disken?
 6. Välj Ja - Tryck OK 

Formateringsbar 1-100% dyker upp i övre vänstra hörnet

Inspelningar

Inspelning via menysystemet

 • Gå till Inspelningar > Hantera inspelningar > Lägg till en inspelning
 • Välj kanal, tid och datum
 • Bekräfta med OK

Inspelning via tv guiden
Sätt fokus på önskat program i guiden och tryck REC 

Direktinspelning
Tryck på REC > Börja spela in. Du kan pausa en inspelning med PAUSE.

Planerad inspelning via REC-knappen

 • Tryck på REC > Lägg till inspelning
 • Välj kanal, tid och datum
 • Bekräfta med OK 

Ta bort en inspelning

 • Sparad inspelning - Gå till Alla inspelningar och välj inspelning.
  Tryck OPT > Ta bort
 • Planerad inspelning - Gå till Hantera inspelningar och den aktiva inspelningen.
  Tryck OPT > Ta bort inspelning

Ändra en planerad inspelning

 • Gå till Hantera inspelningar och den planerade inspelningen.
  Tryck OPT > Ändra inspelning > Byt namn

Eller

 • Gå till Alla inspelningar och din inspelning.
  Klicka på OPTByt namn 

Uppspelning av inspelningar
Du hittar din inspelning i mappen Inspelningar > Alla inspelningar och i Senaste inspelningar

Spela upp genom att trycka på OK eller UPP. Vid varje tryck på uppspelningsknapparna visas uppspelnings-indikatorn, så att du kan orientera dig tidsmässigt i inspelningen.

 • Spela upp framåt med normal hastighet - Tryck PLAY
 • Spola framåt/bakåt med ökad hastighet - Tryck FFWD/REW 2x, 4x, 8x.
  Hastigheten ökar för varje knapptryck.
 • Pausa uppspelning till normal hastighet - Tryck PAUSE
 • Stoppa uppspelning - Tryck STOP

PIN-kod

Förinställd PIN-kod
Tv-boxens standard PIN-kod är 1234

Byta PIN-kod

 1. Tryck Menu på din fjärrkontroll
 2. Välj val Inställningar
 3. Välj Programkort
 4. Välj Ändra CA-PIN
 5. Skriv in din nuvarande CA-PIN
 6. Skriv in ny CA-PIN
 7. Bekräfta CA-PIN
 8. Klart!
 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng