Villafiber

Uppgradera ditt hem med ett snabbt och stabilt bredband.

Se om du kan installera villafiber

Villafiber

Uppgradera ditt hem med ett snabbt och stabilt bredband.Beställ villafiber

Framtidssäkra ditt hem
  • Framtidssäkra ditt hem

   Med villafiber får din villa en kraftfull bredbandsanslutning, som gör huset mer attraktivt vid eventuell försäljning.
   Beställ villafiber 

   Bredbandsbolaget som tjänsteleverantör?
   Har du redan fiber indraget till din fastighet, tex via stadsnät eller lokalt energibolag? Då kan du välja Bredbandsbolaget som tjänsteleverantör för bredband, tv eller telefoni. Ring oss på 0770-777 000.

 • En investering för framtiden

  Bredbandet är i dag bärare av en rad viktiga kommunikationstjänster, som tv och telefoni. Vi ökar vårt användande varje dag, som till exempel med musik- och filmtjänster. På sikt blir våra hem smartare och fler delar i hemmet kommer att vara uppkopplade. Ett bra exempel är olika typer av samhällstjänster där tekniken möjliggör vård i hemmet i långt större utsträckning än i dag. Därför har det blivit allt viktigare med en bredbandslösning som klarar av att hantera det ökade behovet av kapacitet.

  Genom att installera fiber gör du din villa redo för framtidens mest kapacitetskrävande tjänster. Idag går det att få ända upp till 1 Gbit/s, men i framtiden kommer det att gå ännu snabbare.

  • Ett stort och pålitligt fibernät

   Vi erbjuder dig en anslutning till ett fibernät som har mycket stor kapacitet och hög tillförlitlighet, och vi kan leverera en helhetslösning med bredband, tv och telefoni. Vi ser till att fiberkabeln dras på ett sådant sätt att det görs så liten åverkan på din tomt som möjligt.
 • Vad kostar det och vad ingår?

  Anslutningsavgiften ligger oftast mellan 15 000 kr och 25 000 kr, beroende på förhållandena i området där du bor. I priset ingår projektering, grävning, kabeldragning, skarvning, montage, anslutning, utrustning i kopplingspunkten och fiberkonverter i ditt hus. Månadsavgiften varierar beroende på vilka tjänster du beställer.

  Om det redan finns kanalisation som går att använda, använder vi den. Men om inte det är möjligt behöver vi gräva för att dra fiberkabeln in i huset. Vi utreder hur detta kan göras på bästa sätt och meddelar dig i god tid om vi beslutat oss för att grävning är nödvändig eller inte.

Så här går det till

Så här går det till

Så här går det till

 1. Du tecknar ett avtal och beställer villafiber.
 2. Vi planerar fiberbygget i ditt område.
 3. Projektören påbörjar byggnationen av områdesnätet.
 4. Våra installatörer sköter kabeldragningen. Fiberkabeln kan dras via grävning, luftledningar eller redan befintlig kanalisation.
 5. Fiberinstallatören kommer hem till dig för att gå igenom hur installationen kommer att gå till i din fastighet. 
 6. Vi bokar tid med dig för installationen. Fiberkabeln dras genom ytterväggen, max fem meter in i huset till platsen där du vill ha fiberuttaget. Vi installerar en fiberkonverter som kräver ett eluttag. 
 7. Du får information om hur du aktiverar dina tjänster. Vi skickar utrustningen som behövs, så att du kommer igång.
 8. Nätet driftsätts. Du kan börja använda din nya uppkoppling via fibernätet. 
Datum för driftsättning beror på hur många och vilka fastigheter som vill ansluta sig. Du kommer att få mer exakt information när detaljplanen är klar. 

Teknisk fördjupning

 • När vi ansluter din villa använder vi befintlig kanalisation, så långt det är möjligt. Ibland kan vi använda det som eventuellt redan finns på tomten.

  När det inte går att använda den befintliga kanalisationen i mark sköter vår entreprenör grävningen och kabeldragningen. Diket blir ca 20-40 centimeter brett, och vi försöker att göra så lite åverkan som möjligt på tomten. När kabeln är dragen fyller vi igen diket och grovåterställer. Resterande åtgärder sköter villaägaren. Vi gör dock allt vi kan för att lämna områden med asfalt, buskar eller rabatter i fred. Villaägaren bör dokumentera schaktdikets sträckning på t.ex. en tomtkarta. Detta för att undvika att skada kabeln vid eventuella framtida markarbeten på tomten. Vidare blir det enklare att lokalisera kabeln om den skulle behöva grävas fram vid ett fel på anslutningen.

 • Uppsättning av fiberuttag och fiberkonverter

  Villaägaren ansvarar för att ordna utrymme för uppsättning av fiberuttaget, som placeras max fem meter från kabelintaget. 

  Vi kommer även att installera en fiberkonverter som behöver el. Det är kundens/villaägarens ansvar att el finns framdraget till fiberkonvertern. Det är viktigt att el finns framdraget innan installation så att teknikern har möjlighet att testa fiberanslutningen. 

  Bredbandsbolaget ansvarar inte för fastighetsnät mellan fiberkonverter och utrustningen (telefon, tv och/eller PC). Däremot kan vår entreprenör hjälpa till att dra sådant. Detta görs då via separat offert och beställning.

 • Nätägare

  Den fiberinstallation som du beställt till din fastighet kommer att utföras av Bredbandsbolaget eller underentreprenör kontrakterad av Bredbandsbolaget. Bredbandsbolaget tar helhetsansvar för hela installationen. Legalt äger Telenor Sverige kanalisation och inkommande fiberkabel inom fastigheten inklusive första fiberuttaget där inkommande fiberkabel termineras. Villaägaren får inte sälja, pantsätta, hyra eller låna ut eller på annat sätt förfoga över Telenors utrustning. Villaägaren har rätt till ersättning för direkt skada som Bredbandsbolaget eller någon för vilken Bredbandsbolaget svarar, förorsakat genom vårdslöshet.

Öppet nät
 • Öppet nät

  Bredbandsbolaget ägs av Telenor som har en öppen nätlösning där du kan välja mellan flera tjänsteleverantörer och erbjudanden. För att se om den öppna lösningen gäller fiber på just din adress, gå in på openuniverse.se.

  Öppet nät innebär att du inte behöver låsa dig till en leverantör utan alltid har möjlighet att byta. Du kan också välja olika leverantörer för olika tjänster.

Har du frågor?
 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng